Mua đất trong thời kỳ hôn nhân muốn đứng tên riêng trên sổ đỏ phải làm thế nào

Mua đất trong thời kỳ hôn nhân muốn đứng tên riêng trên sổ đỏ phải làm thế nào? Cần văn bản giấy tờ gì để xác định đất đó là tài sản riêng

MUA ĐẤT TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư, tôi có trường hợp mong được tư vấn của Công ty. Hiện tại tôi đã có gia đình, chồng tôi ở nước ngoài đã 20 năm. Nay tôi muốn mua miếng đất bằng tài sản riêng của mình, sổ đỏ đứng một mình tôi thì văn bản hay đơn gì để chứng minh được tài sản tôi sắp mua là của cá nhân tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn mua đất trong thời kỳ hôn nhân

      1. Mua đất trong thời kỳ hôn nhân

     Khoản 1 điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

     “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”

     Như vậy, dù bạn chứng minh được khoản tiền bạn dùng để mua mảnh đất đó là tài sản riêng của bạn nhưng tài sản bạn mua trong thời kỳ hôn nhân vẫn được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Trừ trường hợp, mảnh đất đó chị được tặng cho riêng mới chị mới được một mình đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo quy định tại Khoản 1 điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

     “1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.”

Mua đất trong thời kỳ hôn nhân

Mua đất trong thời kỳ hôn nhân

     2. Thỏa thuận phân chia tài sản chung là đất đai trong thời kỳ hôn nhân

     Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

     “1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

     2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.”

     Khi mua đất trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng bạn phải thực hiện theo thủ tục của bên văn phòng công chứng là bắt buộc cả hai vợ chồng đều phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trừ trường hợp chồng ủy quyền cho vợ). Khi đó mảnh đất này được xác định là tài sản chung của hai vợ chồng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cả hai vợ chồng. Mảnh đất này vẫn có thể sang tên là tài sản riêng của bạn nếu hai vợ chồng bạn thỏa thuận được với nhau. Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có công chứng.

     Hoặc tại thời điểm đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chồng bạn có thể làm bản cam kết xác định mảnh đất đó là tài sản riêng của bạn trước khi ký hợp đồng. Chồng bạn cam kết mảnh đất này được mua bằng nguồn tiền riêng của bạn, anh ấy không có đóng góp công sức, tiền của gì cả và khẳng định bạn có toàn quyền định đoạt về sau này. Bản cam kết này được lập tại văn phòng công chứng có chữ ký của hai bên và được công chứng. Khi có bản cam kết này, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ cần có chữ ký của bạn và bên bán.

     Tuy nhiên, trong trường hợp hai vợ chồng bạn không thể thỏa thuận được với nhau như trên bạn chỉ có thể đứng tên riêng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được tặng cho riêng. Tức là, bạn có thể để bố mẹ bạn mua mảnh đất đó và làm thủ tục sang tên cho bố mẹ bạn, sau đó bố mẹ bạn lại làm hợp đồng tặng cho riêng bạn.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mua đất trong thời kỳ hôn nhân, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn..

     Trân trọng./.