Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hải Phòng

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hải Phòng 2019: Lệ phí cấp giấy phép lao động: 600.000 đồng/ 01 giấy phép ...

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi của bạn về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

     Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

2. Nội dung tư vấn về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

   Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Cụ thể bạn muốn về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

     Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng quy định đối tượng có nghĩa vụ nộp lệ phí như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Là người sử dụng lao động nước ngoài quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

     Như vậy, theo quy định trên thì những đối tượng sau đây phải có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lao động  cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam:

 •  Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
 • Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
 • Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

2. 2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam

–  Lệ phí cấp giấy phép lao động: 600.000 đồng/ 01 giấy phép;

–  Lệ phí cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/ 01 giấy phép.

2.3. Cơ quan, đơn vị thu lệ phí:

– Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thu lệ phí đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật không nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng khi làm thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

– Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thu lệ phí đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng khi làm thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hôn nhân: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên : Hồng Hạnh