Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi nào theo quy định hiện hành

Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi nào theo quy định hiện hành, Quy định của pháp luật về chế độ thai sản, điều kiện hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản

Câu hỏi của bạn

     Cho em hỏi em tham gia bảo hiểm từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018 và em đang có thai ngày dự sinh là 20/6 nhưng 1/3 này là em bắt đầu nghĩ việc tổng em đóng bảo hiểm xã hội được 7 tháng nghỉ trước sinh 4 tháng vậy em có được hưởng thai sản không. Nếu em đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản mà bên bảo hiểm xã hội không chi trả thì sao ạ.

Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lao động nữ được hưởng chế độ thai sản cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  •      Bộ luật Bảo hiểm xã hội 2014
  •      Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Nội dung tư vấn về lao động nữ được hưởng chế độ thai sản

     1. Quy định của pháp luật về chế độ thai sản

     Thời gian lao động nữ được hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 1 Điều 34 luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

     “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

     Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

     Như vậy không phụ thuộc vào loại hợp đồng lao động được ký kết, hay thời gian làm việc, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản với thời gian nghỉ thai sản như quy định trên.

      Về điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ thai sản là:

      “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Lao động nữ mang thai;

     b) Lao động nữ sinh con;

     c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

     d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

     đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

     e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

     2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

     3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.” (Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

     Theo đó, điều kiện chung để lao động nữ được hưởng chế độ thai sản là lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con. Còn trường hợp lao động nữ phải nghỉ việc dưỡng thai và thời gian nghỉ trước khi sinh quá 2 tháng thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên đồng thời đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

lao động nữ được hưởng chế độ thai sản

lao động nữ được hưởng chế độ thai sản

     2. Trường hợp lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật

     Theo thông tin chị cung cấp, chị tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018 với tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 7 tháng và chị nghỉ trước sinh là 4 tháng. Vì thông tin chị cung cấp chưa đầy đủ nên sẽ có những trường hợp sau đây:

     – Trường hợp 1: Chị chấm dứt hợp đồng làm việc với công ty

     Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được giải thích tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

     “a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

     b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

     Muốn xác định điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, một trong những yếu tố quan trọng là xác định rõ thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trong trường hợp của chị thời gian 12 tháng trước khi sinh con của chị là từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018, trong khoảng thời gian này chị đã tham gia bảo hiểm xã hội được 7 tháng nên chị đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản, tuy nhiên thời gian hưởng chế độ thai sản của chị sẽ không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

     – Trường hợp 2: Chị nghỉ sinh theo yêu cầu của cơ sở y tế có thẩm quyền

     Theo quy định chung, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản chỉ được nghỉ trước khi sinh là 2 tháng, theo thông tin chị cung cấp, tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của chị là 7 tháng nên chị sẽ không đủ điều kiện nghỉ dưỡng thai theo Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Hai tháng chị nghỉ trước khi sinh sẽ được tính là nghỉ không hưởng lương và không được tính là thời gian chị tham gia bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp này, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của chị vẫn là từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018 và chị đã đóng bảo hiểm xã hội được 7 tháng nên chị vẫn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

     Để được tư vấn chi tiết về lao động nữ được hưởng chế độ thai sản , quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ  Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn