Không thông báo ngày khởi công xây dựng bị phạt bao nhiêu tiền?

Điều 14 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định không thông báo ngày khởi công xây dựng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng

KHÔNG THÔNG BÁO NGÀY KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về mức phạt khi không thông báo ngày khởi công xây dựng:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: Không thông báo ngày khởi công xây dựng khi xây dựng bị phạt bao nhiêu tiền? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về mức phạt khi không thông báo ngày khởi công xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt khi không thông báo ngày khởi công xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức phạt khi không thông báo ngày khởi công xây dựng:

1. Cơ sở pháp lý về mức phạt khi không thông báo ngày khởi công xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về mức phạt khi không thông báo ngày khởi công xây dựng:

     Khởi công xây dựng là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng một công trình, tuy nhiên trước khi khởi công xây dựng có một số điểm cần lưu ý như sau:

2.1 Thời hạn thông báo ngày khởi công xây dựng

     Tại Điều 106 Luật xây dựng 2014 về quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng, trong đó điểm c Khoản 2 có quy định như sau:

Điều 106. Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các nghĩa vụ sau:

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình;

     Như vậy, việc thông báo ngày khởi công xây dựng là nghĩa vụ của người xin cấp giấy phép xây dựng và thủ tục này phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình. Nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ thì sẽ có chế tài xử phạt đối với người vi phạm.

không thông báo ngày khởi công xây dựng

2.2 Mức xử phạt khi không thông báo khởi công xây dựng công trình

Khoản 1 Điều 14 Nghị định 139/2017/NĐ-CP có quy định:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình theo quy định (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

b) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

c) Không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng theo quy định.

     Theo đó, đối với hành vi không gửi văn bản thông báo ngày khởi công xây dựng cho UBND cấp xã (trong trường hợp phải xin giấy phép xây dựng) thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

     Tóm lại, thủ tục thông báo ngày khởi công xây dựng là thủ tục bắt buộc mà người xin cấp GPXD phải thực hiện trước ngày khởi công, nếu không thực hiện đúng quy định thì áp dụng mức xử phạt theo quy định trên. 

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mức phạt khi không thông báo ngày khởi công xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai