Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai cần chú ý một số ý: quy định về hồ sơ, các bước thực hiện đăng ký, nghĩa vụ về thuế, phí,...

ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

Câu hỏi của bạn về đăng ký biến động đất đai:

     Chào Luật sư, tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: 

     Tôi được biết đối với người sử dụng đất, khi có thay đổi trên thửa đất của mình thì cần đăng ký biến động về đất đai. Tôi luôn có thắc mắc về việc có cần thiết đăng ký biến động đất hay không và thủ tục thực hiện như thế nào vậy nay viết thư này mong Luật sư giải đáp cho tôi về thủ tục đăng ký biến động đất đai.

     Rất mong nhận được sự phản hồi từ Luật sư, tôi xin chân thành cám ơn!!

Câu trả lời về đăng ký biến động đất đai:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký biến động đất đai. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề đăng ký biến động đất đai như sau:

1. Căn cứ pháp lý về đăng ký biến động đất đai

2. Nội dung tư vấn về đăng ký biến động đất đai

     Theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc thực hiện đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Do đây là yêu cầu bắt buộc nên các chủ thể sở hữu cần chú ý một số vấn đề sau:

2.1 Quy định về đăng ký biến động đất đai

     Theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT – BTNMT có giải thích về khái niệm đăng ký đất đai như sau:

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Như vậy việc đăng ký biến động đất đai nhằm ghi nhận sự thay đổi về thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính của thửa đất. Việc kê khai nhằm đảm bảo cho việc quản lý đất đai luôn trong tình trạng được kiểm soát tốt. Các trường hợp cụ thể phải tiến hành đăng ký biến động đất đai, vui lòng tham khảo: Tại đây

2.2 Thành phần hồ sơ đăng ký biến động đất đai

     Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT – BTNMT để đăng ký biến động về đất, người đăng ký cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

Đăng ký biến động đất đai

Đăng ký biến động đất đai

2.3 Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Căn cứ nghị định 43/2014/NĐ- CP có rất nhiều trường hợp cần tiến hành đăng ký biến động đất đai, mỗi trường hợp lại có trình tự thực hiện khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung các bước để thực hiện gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ

     Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

     Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nhận hồ sơ

     Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trong bước này người nộp hồ sơ cần chú ý tới thời gian hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ để theo dõi và nhận kết quả kịp thời.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ và thực hiện các bước chỉnh lý hồ sơ

     Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:

– Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

–  Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

– Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

     Như vậy sau bước này, người nộp hồ sơ cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

2.4 Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai

     Theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ – CP thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã được giảm bớt từ 15 quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ – CP xuống còn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

     Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

     Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

     Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

2.5 Về phí và lệ phí cần nộp

     Người sử dụng đất khi đăng ký biến động đất đai cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế nếu có. Ngoài ra, người sử dụng cần nộp tiền Lệ phí địa chính. Mức thu này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

     Trên đây là những tư vấn về hồ sơ, thủ tục và các bước thực hiện đăng ký biến động đất đai. Từ những vấn đề cơ bản chúng tôi vừa nêu trên bạn nên tìm hiểu và chuẩn bị thật đầy đủ các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất của mình để việc thực hiện việc đăng ký biến động được thuận lợi và nhanh chóng nhất.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết về đăng ký biến động đất đai quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Phạm Chơn