Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ

Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ2   Số:             01/20182.1 V/v giải quyết trợ cấp  TNLĐ  (BNN) đối với  ông/bà Nguyễn Văn A2.1.0.0.1   […]

Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ
Đánh giá bài viết

Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ

     Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ theo mẫu số 05 – HSB được ban hành kèm theo quyết định 636/QĐ-BHXH về hồ sơ quy trình giải quyết bảo hiểm xã hội 2016. Trong doanh nghiệp, khi có người lao đông bị tai nạn lao động thì doanh nghiệp phải hỗ trợ người lao động làm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động. Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ do doanh nghiệp lập đề gửi sang cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn khi lập mẫu đơn này. Sau đây, Luật Toàn Quốc sẽ hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ.

Mẫu số 05-HSB

 

 


Công ty TNHH A

  Số:             01/2018

V/v giải quyết trợ cấp  TNLĐ  (BNN) đối với  ông/bà Nguyễn Văn A

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           . . . . . . . . ,  ngày …. tháng …. năm .….

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Thành phố A

 

1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):

     Công ty TNHH A

     Số điện thoại (nếu có): 0243939xx

2- Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:

– Họ tên: Nguyễn Văn A    Số sổ BHXH: 1313232xx

Số CMND: 145433xxx        do Công an tỉnh B      cấp ngày 13 tháng 12 năm 2010

– Nghề nghiệp: Công nhân  Đơn vị (hoặc nơi làm việc) Công ty TNHH A

– Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: Công nhân máy

– Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Bị TNLĐ/BNN lần thứ ……. (2)

3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động …): …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà ……………………………………………..

(3) ………. ./.  

         

  

   Nơi nhận:

– …………….

– ……………..

             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

             (ký, đóng dấu)

 

 

Ghi chú: – (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

                – (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;

               – (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà ………….. …………………………. có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ……………………………………… ……………………………, số tài khoản …………………….., mở tại Ngân hàng …………………………………, chi nhánh ………………………………….”;

> Tải don-de-nghi-giai-quyet-che-do-tnld

     Các cá nhân, doanh nghiệp có thể tham khảo những hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ trên đây để hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động cho người lao động trong đơn vị của mình để nhanh chóng giải quyết chế độ cho người lao động.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung