Hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương theo pháp luật

Hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương... Nguyên tắc trả lương cho người lao động... Khiếu nại hành vi không trả lương đúng hạn...Thủ tục khiếu nại...

Hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương

Câu hỏi về hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương

     Cháu có ký 1 hợp đồng lao động với 1 công ty như trên hợp đồng cháu đính kèm. Đến hôm nay là 24/10/2018 công ty vẫn chưa trả lương theo hợp đồng đã ký kết mà không có 1 văn bản nào trả lời về việc chậm lương này. Trong khi đó những người làm việc cùng cháu đã có lương vào ngày 16/10/2018.

     Mong luật sư hỗ trợ giúp cháu.

Câu trả lời về hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương

2. Nội dung tư vấn về hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương

     Bộ luật Lao động quy định chi tiết về việc trả lương cho người lao động, thời hạn trả lương, kỳ trả lương. Với câu hỏi của bạn và thông tin đã cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

2.1. Nguyên tắc trả lương cho người lao động 

     Theo điều 96 Bộ luật Lao động 2012 thì:

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

     Như vậy, về nguyên tắc, người lao động phải được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn. Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lương theo đúng hình thức như đã thỏa thuận trong hợp đồng (trực tiếp hoặc qua thẻ ATM,..), không được trừ lương người lao động không có căn cứ cũng như phải trả đúng thời hạn đã thỏa thuận. Đối với trường hợp của bạn, công ty đã quy định trả lương vào ngày 15 hàng tháng, cũng như ở điều khoản về trách nhiệm người sử dụng lao động cũng ghi nhận rõ: thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng. Như vậy, công ty phải có trách nhiệm trả lương cho bạn đúng hạn, trong trường hợp không thể trả lương đúng hạn vì lí do bất khả kháng, thiên tai, hỏa hoạn thì có thể trả chậm không quá 1 tháng. Tuy nhiên, như bạn đã đề cập, các người làm việc vẫn được trả lương bình thường, do đó, công ty không phải đang thuộc trường hợp được chậm trả lương theo quy định.

Hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương

Hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương

2.2. Hình thức trả lương

Bộ luật lao động quy định về hình thức trả lương của người sử dụng lao động như sau:

Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

Hướng dẫn cụ thể về hình thức trả lương cho người lao động như sau:

 • Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:
  • Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;
  • Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;
  • Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;
  • Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.
 • Tiền lương theo sản phẩm được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
 • Tiền lương khoán được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Theo đó, việc trả lương sẽ được thực hiện theo đúng thỏa thuận hai bên và theo quy định pháp luật.

2.3. Khiếu nại hành vi không trả lương đúng hạn

    Trong trường hợp của bạn, trước hết bạn cần phải liên hệ trực tiếp với công ty để đề cập đến vấn đề chậm lương. Nếu như công ty không trả lời bạn hay không có câu trả lời thỏa đáng, bạn hoàn toàn có thể khiếu nại hành vi không trả lương đúng hạn của công ty theo quy định tại nghị định 24/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:

     Thứ nhất, về thẩm quyền giải quyết. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần thứ nhất theo điều 15 nghị định thuộc về chính công ty bạn đang làm việc. Trong trường hợp bạn vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết ấy, bạn có thể gửi khiếu nại đến Chánh thanh tra Sở Lao động thương binh xã hội nơi công ty đặt trụ sở để giải quyết khiếu nại lần 2.

     Thứ hai, về thời hiệu khiếu nại. Thời hiệu khiếu nại lần đầu với công ty là 180 ngày kể từ ngày bạn biết được hành vi chậm trả lương. 

     Thứ ba, về hình thức khiếu nại. Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức khiếu nại sau đây:

 • Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn: đơn khiếu nại gồm các nội dung  ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp này, bạn nên gửi tài liệu là bản photo hợp đồng lao động có chứng thực, cũng như những tài liệu chứng minh bạn vẫn chưa được trả lương,.. 
 • Khiếu nại bằng hình thức trực tiếp: người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại như trên và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

     Thứ tư, về thủ tục thực hiện khiếu nại.

 • Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày biết được hành vi công ty không trả lương, bạn gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp với những nội dung đã quy định ở trên đến công ty. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại điều 20 Nghị định 24/2018 không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý (công ty có 7 ngày để thụ lí đơn), không quá 45 ngày đối với những trường hợp phức tạp.
 • Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khiếu nại lần đầu không được giải quyết, bạn có thể khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. Hoặc bạn có thể gửi khiếu nại lần hai đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và xã hội thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại. Thời hạn giải quyết là 45 ngày kể từ ngày thụ lý, đối với những trường hợp phức tạp là không quá 60 ngày.
 • Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khiếu nại lần hai không được giải quyết trong thời hạn quy định thì bạn có thể khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục hành chính.

     Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Hỗ trợ người lao động bị chậm trả lương, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.