Thủ tục khiếu nại lao động theo pháp luật hiện hành như thế nào?

Thủ tục khiếu nại lao động theo pháp luật hiện hành như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thủ tục khiếu nại lao động2 Nội dung tư vấn về thủ tục khiếu nại lao động2.1 1. Khiếu nại về lao động2.1.1 2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao […]

Thủ tục khiếu nại lao động theo pháp luật hiện hành như thế nào?
Đánh giá bài viết

Thủ tục khiếu nại lao động

Câu hỏi của bạn:

     Thủ tục khiếu nại lao động theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 24/2018/NĐ-CP

Nội dung tư vấn về thủ tục khiếu nại lao động

1. Khiếu nại về lao động

     Theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định 24/2018/NĐ-CP khiếu nại về lao động là  việc người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc theo thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động

     Khi có căn cứ cho rằng người sử dụng lao động có hành vi, quyết định lao động ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người lao động có thể gửi đơn khiếu nại lần đầu đến chính người sử dụng lao động, nếu không được giải quyết hoặc không đồng ý có thể tiếp tục gửi đơn đến Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và xã hội hoặc gửi đơn trực tiếp đến Tòa án.

     Người lao động có thể khiếu nại bằng đơn hoặc bằng miệng thì người tiếp nhận khiếu nại phải hướng dẫn làm đơn theo quy định của pháp luật hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu người khiếu nại ký tên, điểm chỉ.

     Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày kể từ ngày người lao động biết về hành vi của người sử dụng lao động bị khiếu nại, trừ trường hợp bị thiên tai, địch họa.

Thủ tục khiếu nại lao động

Thủ tục khiếu nại lao động

3. Thời hạn giải quyết khiếu nại

    Khi người lao động nhận thấy quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm, họ có thể làm đơn khiếu nại trực tiếp lên chính người sử dụng lao động. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại điều 20 Nghị định 24/2018 không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý, không quá 45 ngày đối với những trường hợp phức tạp.  Ở vùng sâu, vùng xa thì không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý, đối với những vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

     Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khiếu nại lần đầu không được giải quyết, người lao động có thể khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. Hoặc người lao động có thể gửi khiếu nại lần hai đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

    Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là Chánh thanh tra Sở lao động Thương binh và xã hội. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là 45 ngày kể từ ngày thụ lý, đối với những trường hợp phức tạp là không quá 60 ngày. Ở vùng sâu, vùng xa là 60 ngày kể từ ngày thụ lý và không quá 90 ngày đối với những trường hợp phức tạp.

     Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khiếu nại lần hai không được giải quyết trong thời hạn quy định thì người lao động có thể khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục hành chính.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về thủ tục khiếu nại lao động quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách hàng một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.