Hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai theo quy định

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LAO ĐỘNG LẦN HAI2 Nội dung tư vấn về hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai3      1. Hồ sơ giải quyết khiếu nại […]

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai theo quy định
Đánh giá bài viết

HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LAO ĐỘNG LẦN HAI

Kiến thức của bạn:

 • Hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai 

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai

     1. Hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai

     Điều 33 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai như sau:

      Thứ nhất: Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm:

 • Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại;
 • Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại;
 • Tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình giải quyết khiếu nại;
 • Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;
 • Kết quả giám định (nếu có);
 • Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);
 • Quyết định giải quyết khiếu nại;
 • Tài liệu khác có liên quan.
 • Hồ sơ khiếu nại lần 1 (nếu có)

     Thứ hai: Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số theo trình tự thời gian và được lưu giữ theo quy định của pháp luật.

     Thứ ba: Hồ sơ giải quyết khiếu nại được chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai

     2. Tổ chức đối thoại lần hai

     Điều 30 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về tổ chức đối thoại lần hai như sau:

     Thứ nhất: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

     Thứ hai: Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

     Thứ ba: Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; biên bản đối thoại được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại.

     3. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

     Điều 31 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định về quyết định giải quyết khiếu nại lao động lần hai như sau:

     Thứ nhất: Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

     Thứ hai: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
 • Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;
 • Nội dung khiếu nại;
 • Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;
 • Kết quả đối thoại (nếu có);
 • Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
 • Kết luận nội dung khiếu nại; giải quyết vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;
 • Việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có);
 • Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án
 • Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);
 • Quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án.

     Thứ ba: Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào kết luận nội dung khiếu nại để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại.

     Thứ tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ giải quyết khiếu nại lao động lần hai, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.