Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất5 (100%) 1 vote HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI BẠC LIÊU Kiến thức của bạn: Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ […]

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất
5 (100%) 1 vote

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI BẠC LIÊU

Kiến thức của bạn:

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ ổn đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu:

     Điều 18 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND quy định vấn đề hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp.

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d, Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp); hộ gia đình mà trong hộ vừa có nhân khẩu phi nông nghiệp, vừa có nhân khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm như sau:

     Hỗ trợ bằng tiền bằng 3,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo Bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất theo quy định.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu học nghề; phối hợp với các sở, ngành có liên quan bố trí kinh phí trên cơ sở dự toán của các cơ sở đào tạo nghề theo định mức hỗ trợ học phí của từng cấp học đã quy định.

     Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào cơ chế, chính sách giải quyết việc làm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức xây dựng phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải lấy ý kiến của người thu hồi đất. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

c) Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì phê duyệt kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề.

2. Trường hợp thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ.

     Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện theo quy định hiện hành.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bạc Liêu, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.