Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang từ năm 2019

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang từ năm 20195 (100%) 1 vote HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI HÀ GIANG      Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang bao gồm 2 phụ lục, được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2018 của […]

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang từ năm 2019
5 (100%) 1 vote

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI HÀ GIANG

     Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang bao gồm 2 phụ lục, được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Khu vực

Hệ số điều chỉnh (K)

Đất ở và Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Đất nông nghiệp

1

Thành phố Hà Giang:

 

 

a

Các phường

2.7

1.0

b

Các xã còn lại (trừ xã Phương Độ thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy)

1.8

1.0

2

Huyện Vị Xuyên, Bắc Quang:

 

 

a

Các thị trấn: Vị Xuyên,Việt Lâm, Việt Quang, Vĩnh Tuy

2.0

1.0

b

Các xã còn lại và Khu CN Bình vàng (trừ các xã: Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến, Phong Quang thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy)

1.6

1.0

3

Các huyện còn lại:

 

 

a

Khu vực Thị trấn

1.8

1.0

b

Đất khu, cụm công nghiệp

1.6

1.0

c

Các xã còn lại

1.4

1.0

4

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy:

 

 

a

Khu Cửa khẩu và Khu hành chính xã Thanh Thủy

1.5

1.0

b

Các khu vực còn lại

1.3

1.0

     

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang

     Hệ số K quy định tại Phụ lục I được áp dụng như sau:

  • Các trường hợp quy định tại đim b, c, d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điu 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai,
  • Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đt một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng;
  • Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đt thu tiền thuê đt hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo;
  • Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khđim đu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 37/2018/QĐ-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Khu vực

Hệ số điều chỉnh (K)

Đất ở và Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Đất nông nghiệp

1

Thành phố Hà Giang:

 

 

a

Các phường

1.5

1.0

b

Các xã còn lại (trừ xã Phương Độ thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy)

1.3

1.0

2

Huyện Vị Xuyên, Bc Quang:

 

 

a

Các thị trấn: Vị Xuyên,Việt Lâm, Việt Quang, Vĩnh Tuy

1.4

1.0

b

Các xã còn lại và Khu CN Bình vàng (trừ các xã: Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến, Phong Quang thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy)

1.2

1.0

3

Các huyện còn lại:

 

 

a

Khu vực Thị trấn

1.3

1.0

c

Các xã còn lại

1.1

1.0

4

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy:

 

 

a

Khu Cửa khẩu và Khu hành chính xã Thanh Thủy

1.3

1.0

b

Các khu vực còn lại

1.1

1.0

     Hệ số K quy định tại Phụ lục II được áp dụng đi với các trường hợp tính tin sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đi phn diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân.

    Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang; quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết; hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Lê Minh