Giảm tiền sử dụng đất phải trả sau 5 năm ghi nợ từ 10.12.2019

Theo nghị định 79/2019/NĐ-CP Sẽ không được giảm 2 % đối với  hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất sau 5 năm ghị nợ từ 10.12.2019.

Giảm tiền sử dụng đất phải trả sau 5 năm ghi nợ

Câu hỏi của bạn về giảm tiền sử dụng đất phải trả sau 5 năm ghi nợ:

     Thưa luật sư theo nghị định 45/2014/NĐ-CP hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn. Vậy tại nghị định 79/2019/NĐ-CP còn được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất sau 5 năm ghi nợ từ 10.12.2019 không ạ.

Rất mong nhận phản hồi từ Luật sư. 

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề giảm tiền sử dụng đất phải trả sau 5 năm ghi nợ:

Chào bạn, luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề giảm trừ vào tiền sử dụng đất sau 5 năm ghi nợ, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về vấn đề giảm trừ vào tiền sử dụng đất sau 5 năm ghi nợ như sau:

1. Cơ sở pháp lý giảm tiền sử dụng đất phải trả sau 5 năm ghi nợ:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề giảm tiền sử dụng đất phải trả sau 5 năm ghi nợ

    Với câu hỏi của bạn nghị định 79/2019/NĐ-CP còn được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất sau 5 năm ghi nợ từ 10.12.2019. Chúng tôi xin tư vấn cho yêu cầu của bạn như sau:

2.1 Giảm trừ vào tiền sử dụng đất sau 5 năm ghi nợ theo nghị định 45/2014/NĐ-CP

    Theo khoản 1 điều 16 nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất:

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.(…)

    Như vậy, tại khoản 1 điều 16 nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất nếu hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp với mức hỗ trợ là 2%/năm.

Giảm tiền sử dụng đất phải trả sau 5 năm ghi nợ

2.2 Giảm trừ vào tiền sử dụng đất sau 5 năm ghi nợ theo nghị định 79/2019/NĐ-CP

    Theo khoản 2 điều 2 nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 16 nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất: 

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp (…)

2. Không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (05 năm) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

     Như vậy theo khoản 2 điều 2 nghị định 79/2019/NĐ-CP  hộ gia đình phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ, không được miễn như nghị định 45/2014/NĐ-CP.

 2.3. Một số trường hợp đặc biệt khi thanh toán tiền sử dụng đất ghi nợ trước 10/12/2019 

Theo khoản 1 điều 2  nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi điều 16 nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất :

   – Ghi nợ tiền sử dụng đất trước 01/3/2016 thì tiếp tục thanh toán số tiền còn nợ theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đến hết 28/02/2021. Từ 01/3/2021 trở về sau, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

  – Ghi nợ từ 01/3/2016 đến trước 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận trong thời hạn 05 năm. Quá thời hạn này thì phải trả số tiền còn nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ. 

     Kết luận: Theo nghị định 79/2019/NĐ-CP thì sẽ không được giảm 2% đối với hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất sau 5 năm ghi nợ từ 10.12.2019. Và nghị định cũng hướng dẫn Ghi nợ tiền sử dụng đất trước 01/3/2016 đến 28/02/2021, từ 01/3/2021 trở về sau, và ghi nợ từ 01/3/2016 đến trước 10/12/2019 .

  Bài viết tham khảo:

  Để được tư vấn chi tiết giảm tiền sử dụng đất phải trả sau 5 năm ghi nợ từ 10.12.2019, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Duyệt