Giải quyết đóng trùng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Giải quyết đóng trùng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. trường hợp này phải tiến hành thủ tục giải quyết hồ sơ giảm trùng thời gian tham gia BHXH

ĐÓNG TRÙNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Câu hỏi của bạn:     

Gửi Luật sư!

Em có trường hợp như sau:

Công ty em có 1 công nhân đã tham gia BHXH từ năm 2011 đến 07/ 8/2011 tại công ty A, đã chốt sổ. 

Công ty B từ tháng 8/2011 đến tháng 12 /2012 đóng BHXH đã chốt sổ. 

Tháng 1/2013 đến 12/2013 làm việc tại công ty C. Khi nghỉ làm tại Công ty C kế toán đi chốt sổ BHXH thì không chốt được với lý do: đóng trùng BHXH tháng 8/2011-T9-2011. Bởi vì 2 công ty A và B đều chốt rồi nên giờ quay lại xin công ty làm giúp thủ tục đóng trùng thì kế toán nào cũng bảo không làm được, ảnh hưởng tới sổ sách kế toán, có công ty thì nói kế toán cũ nghỉ rồi nên không biết việc này.

Công nhân chỗ em cũng đi lại nhiều lần với Công ty B nhưng đều không có kết quả. Bây giờ bên em có ý định đóng bảo hiểm cho bạn ấy mà không giải quyết được việc chốt sổ. Và cũng nghĩ đến bỏ sổ cũ coi như mất mấy năm tham gia và giờ làm sổ mới. Luật sư, giúp em phải làm sao để bạn ấy được tham gia BHXH?

Em cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn!

Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Quyết định số 595/QĐ-BHXH Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
  • Công văn số 3663/BHXH – THU của BHXH Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 11 năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới việc gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ

Nội dung tư vấn đóng trùng bảo hiểm xã hội

1. Giải quyết đóng trùng bảo hiểm xã hội như thế nào ?

     Khoản 4 điều 87 quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội khi thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội:

“Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.”

     Do vậy, khi tham gia bảo hiểm xã hội về cơ bản mỗi người chỉ có một sổ bảo hiểm xã hội và hàng tháng chỉ đóng bảo hiểm xã hội một lần. Đối với trường hợp công nhân có 2 tháng đóng trùng bảo hiểm xã hội thì sẽ tiến hành thủ tục báo giảm để giảm những tháng đóng trùng tại đơn vị để nhận lại số tiền đã đóng trùng. 

     Hoàn trả bảo hiểm xã hội là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH.

đóng trùng bảo hiểm xã hội

đóng trùng bảo hiểm xã hội

2. Thủ tục giải quyết đóng trùng bảo hiểm xã hội

     Để giải quyết đóng trùng bảo hiểm xã hội, công ty C sẽ tiến hành thủ tục bảo giảm đóng BHXH cho nhân viên theo quy định như sau:

     Tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH  hướng dẫn như sau: 

” 3. Ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH

3.1. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

3.3. Khi điều chỉnh giảm thời gian đóng hoặc giảm mức đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN đã ghi trong sổ BHXH, phải ghi cụ thể nội dung điều chỉnh, xác nhận luỹ kế hoặc tổng thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN.” 

     Như vậy, công ty sẽ tiến hành thủ tục điều chỉnh giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên để giải quyết đóng trùng bảo hiểm xã hội. Khi điều chỉnh giảm thời gian đóng hoặc giảm mức đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN đã ghi trong sổ BHXH, phải ghi cụ thể nội dung điều chỉnh là như thế nào. 

      Trình tự giải quyết hồ sơ giảm trùng thời gian tham gia BHXH: ( Công văn số 3663/BHXH – THU )

” 8.1. Thoái thu quá trình đóng trùng BHXH thông qua đơn vị:

– Áp dụng cho trường hợp NLĐ đang làm việc, có quá trình tham gia BHXH chưa được chốt sổ nhưng trùng quá trình với đơn vị khác đã chốt.

– Thực hiện hoàn trả tiền thoái thu cho NLĐ thông qua mã quản lý thu BHXH của đơn vị kèm“Phiếu thông tin” trả tiền cho NLĐ.

– Đơn vị làm hồ sơ điều chỉnh giảm trùng quá trình tham gia BHXH theo PGNHS (103/…/THU), ghép với hồ sơ gộp sổ theo PGNHS (304/…/SO).

– Bộ phận thu lập phiếu yêu cầu (C02-TS), chuyển Bộ phận CĐ.BHXH để xác minh việc giải quyết các chế độ BHXH đối với NLĐ trong thời gian đóng trùng, phiếu yêu cầu phải thể hiện đầy đủ các số sổ có thời gian trùng nhau, trong đó có xác định số sổ phải thu hồi.

– Bộ phận CĐ.BHXH phản hồi lại kết quả cho Bộ phận thu (C02-TS) kèm 01 Quyết định thu hồi tiền trợ cấp (nếu có).”

     Trong trường hợp của bạn công ty C sẽ tiến hành theo trình tự thủ tục như trên và gửi 01 bộ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết đóng trùng bảo hiểm cho nhân viên của mình. Hướng dẫn nhân viên lựa chọn báo giảm trùng tháng 8 và tháng 9 ở một trong hai công ty A hay công ty B. 

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung giải quyết đóng trùng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn.