Điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá và đối tượng tham gia đấu giá

Điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá và đối tượng tham gia đấu giáĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐIỀU KIỆN THỬA ĐẤT ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ2 Nội dung kiến thức điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá2.1      1. Điều kiện thửa đất được […]

Điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá và đối tượng tham gia đấu giá
Đánh giá bài viết

ĐIỀU KIỆN THỬA ĐẤT ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Kiến thức của bạn

     Điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá

     1. Điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá

     Các thửa đất được tổ chức đấu giá phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 119 Luật đất đai và điều 5 Quyết định 216/2005/QĐ-TTg như sau:

  • Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.
  • Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.
  • Có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá

     2. Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

     Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điều 4 thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP bao gồm:

     – Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất;

     – Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

     – Đất do UBND cấp xã; Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng;

     – Đất do các tổ chức được giao để quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng:

  • Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng;
     3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

     Các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện quy định tại điều 6 Quyết định 216/2005/QĐ-TTg như sau:

     – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu của trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

     – Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính

  • Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.
  • Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

     – Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 2 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.