Điều kiện hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư là: Trường hợp 1: Nhà nước có thu hồi toàn bộ mảnh đất ...

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHI BỊ THU HỒI ĐẤT

Câu hỏi của bạn về vấn đề hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất: 

Kính gửi luật sư, tôi có 1 câu hỏi mong luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn. 

– Gia đình tôi có 8 nhân khẩu, 3 thế hệ và 3 cặp vợ chồng đang sinh sống tại thửa đất đã được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 142,5m2.

– Khi thực hiện dự án mở đường gia đình tôi bị thu hồi 92,2 m2 và bồi thường toàn bộ phần công trình với giá trị gần 1 tỷ đồng; phần diện tích còn lại 50,3m2 phù hợp quy hoạch được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng và làm nhà ở.

Gia đình tôi có nguyện vọng xin 01 lô đất theo hình thức định giá để bố trí chỗ ở cho các con tuy nhiên UBND huyện T không xem xét, giải quyết.

Hiện nay, quỹ đất của thành phố còn nhiều vì đang thực hiện GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn, tôi xin hỏi Luật sư việc giải quyết của UBND huyện T có đúng quy định của pháp luật hiện hành khi thực hiện thu hồi đất của gia đình có nhiều thế hệ sinh sống không ạ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất

Chào bạn, Công ty luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất, chúng tôi xin đưa ra ý kiến pháp lý về vấn đề hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất như sau.

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất

2. Nội dung tư vấn về vấn đề hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất

     Khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, vấn đề bồi thường đất, tài sản trên đất và hỗ trợ khác rất được người dân quan tâm. Theo thông tin bạn cung cấp, mảnh đất đang là nơi sinh sống của 8 người, nhiều thế hệ. Sau khi nhà nước thu hồi đất thì mảnh đất còn lại có diện tích là 50.3 m2. Gia đình muốn nhà nước bồi thường bằng đất hoặc nhận hỗ trợ tái định cư. 

2.1. Điều kiện để bồi thường về đất

     Theo điều 75 luật Đất đai 2013, điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

  • Đang sử dụng đất
  • Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm
  • Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

Hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất

2.2. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi 

     Tại khoản 1, khoản 2 điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

…”

     Theo đó, các trường hợp thu hồi được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư là:

     Trường hợp 1: 

  • Nhà nước có thu hồi toàn bộ mảnh đất 
  • Ngoài mảnh đất bị thu hồi, người bị thu hồi đất không còn mảnh đất nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

     Trường hợp 2:

  • Nhà nước thu hồi một phần mảnh đất và phần đất còn lại có đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện T là: 50 m2 và Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở tối thiểu 4m (theo Quyết định 16/2018/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An).
  • Ngoài mảnh đất bị thu hồi, người bị thu hồi đất không còn mảnh đất nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi. 

     Theo thông tin bạn cung cấp, diện tích mảnh đất còn lại sau khi bị thu hồi là 50.3 m2 – tức là đã đủ điều kiện để ở (50 m2). Do đó, gia đình bạn sẽ không đủ điều kiện bồi thường về đất ở hoặc nhà tái định cư. Tuy nhiên, nếu thuộc trường hợp sau đây thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất:

  • Phải di chuyển chỗ ở
  • Không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi

     Lưu ý: Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

     Kết luận: Do mảnh đất còn lại sau thu hồi là 50.3 m2 nên không đủ điều kiện bồi thường đất hoặc nhà ở tái định cư. Nhưng nếu bạn thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. 

     Bài viết tham khảo: