Địa chỉ Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò hiện nay có trụ sở nằm tại đường số 3, khối 2, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ

     Nằm cách thành phố Vinh 16 km về phía Đông, thị xã Cửa Lò là một trong ba thị xã của tỉnh Nghệ An có tốc độ phát triển kinh tế cao. Ở vị trí giao thương kinh tế thuận lợi, có tiềm năng về du lịch và kinh tế nên đồng thời nơi đây tiềm ẩn khả năng xảy ra nhiều tranh chấp về kinh tế – xã hội, tuy vậy nhiều người dân lại không biết làm cách nào để giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp lý cũng như thực hiện giải quyết vụ việc ở tòa án. Xuất phát từ nhu cầu đó, trong bài viết này Công ty Luật Toàn quốc xin gửi đến các bạn những thông tin liên quan đến Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò và những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết các vấn đề pháp lý cũng như giải quyết vụ việc tại tòa. 

1. Thông tin về Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

     Trụ sở của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò hiện nay nằm ở: Đường số 3, khối 2, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

     Thời gian làm việc của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò: Tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết.

 • Giờ làm việc buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30;
 • Giờ làm việc buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.
Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

2. Thẩm quyền giải quyết vụ việc của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

     Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ án về dân sự, hình sự, hành chính và mỗi loại lại có những phạm vi khác nhau. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

     Điều 35 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định như sau về thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này; c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

     Như vậy, đối chiếu với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, ta thấy tương tự như các tòa án cấp huyện khác thì Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự cụ thể như sau:

          – Thứ nhất, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp dân sự không có yếu tố nước ngoài, bao gồm:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật TTDS 2015, trừ tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Tranh chấp về kinh doanh, thương mại phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp về lao động được quy định tại Điều 32 Bộ luật TTDS 2015.

          – Thứ hai, giải quyết những yêu cầu sau:

 • Yêu cầu về dân sự như: Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu…
 • Yêu cầu về hôn nhân và gia đình như: Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình…
 • Yêu cầu về kinh doanh, thương mại bao gồm: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu về lao động bao gồm: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; các yêu cầu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Thẩm quyền giải quyết vụ việc hình sự của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

     Khoản 1 Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định như sau về thẩm quyền giải quyết xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện như sau:

Điều 268. Thẩm quyền xét xử của Tòa án

1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

a) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

b) Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

c) Các tội quy định tại các điều 123, 125, 126, 227, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 337, 368, 369, 370, 371, 399 và 400 của Bộ luật hình sự;

d) Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (…)

     Như vậy, đối chiếu với quy định này của pháp luật, ta thấy Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò được phép xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm sau: 

 • Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;
 • Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;
 • Các tội giết người Điều 123; tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125; tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126;
 • Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227;
 • Tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay Điều 277;
 • Tội cản trở giao thông đường không Điều 278;
 • Tội đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm hoạt động bay không bảo đảm an toàn Điều 279; tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển tàu bay Điều 280;
 • Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy Điều 282;
 • Tội điều khiển tàu bay vi phạm quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 283;
 • Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 284;
 • Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử Điều 286;
 • Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử Điều 287; tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông Điều 288;
 • Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước Điều 337;
 • Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368; tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369;
 •  Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370; tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371;
 • Tội đầu hàng địch Điều 399; tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400;
 • Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

2.3. Thẩm quyền giải quyết vụ việc hành chính của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

     Tương tự như các tòa án nhân dân cấp huyện khác, Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hành chính như sau:

 •  Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 •  Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.
 •  Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án

3. Những khó khăn khi tự giải quyết vụ việc tại Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò

     Dù hiện nay việc tự giải quyết vụ việc tại tòa án đã trở nên phổ biến hơn nhưng do còn thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật, các đương sự gặp phải không ít những khó khăn. Một trong số những khó khăn đó có thể kể đến như:

 • Soạn thảo đơn khởi kiện: Các mẫu đơn khởi kiện đã được đăng tải ở trên mạng xã hội nhưng do thiếu kiến thức, nhiều đương sự vẫn chưa soạn thảo đúng mẫu, không nộp đủ các giấy tờ, chứng cứ kèm theo dẫn tới đơn khởi kiện không được thụ lý.
 • Khó khăn trong việc nộp hồ sơ, đơn khởi kiện: Việc nộp hồ sơ và đơn khởi kiện cần phải đúng tòa án và đúng thẩm quyền. Trong nhiều trường hợp đương sự nhiều khi không xác định đúng tòa án nơi phải nộp hồ sơ hặc nộp đơn không đúng thẩm quyền của tòa nên bị trả lại đơn khởi kiện dẫn đến mất thời gian khi giải quyết vụ việc.
 • Khó khăn khi không xác định được thủ tục cần thực hiện theo trình tự như thế nào và chi phí giải quyết vụ việc là bao nhiêu.
 • Phải mất nhiều thời gian, kinh phí để tự chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và giải quyết vụ việc tại tòa án.
 • Khó khăn trong việc xác định đúng sai trong vụ việc, đánh giá chứng cứ để chứng minh đúng sai: kiến thức về pháp luật của các đương sự nhiều khi không toàn diện, đầy đủ nên dẫn đến nhiều đánh giá và xác định chưa chính xác. 
 • Hoặc nộp hồ sơ nhưng không được thụ lý; được thụ lý nhưng không có hồi âm, cũng không có thông báo dẫn đến không rõ vụ việc của mình đã được tòa án hay không. 
 • Khó khăn về thủ tục: Nhiều vụ việc có thủ tục giải quyết ở tòa phức tạp, nhiều đương sự trong quá trình giải quyết không nắm rõ quy định pháp luật dẫn đến mất thời gian, thậm chí sai quy trình giải quyết.
 • Không biết hoặc biết không rõ những thủ tục sẽ diễn ra tại tòa án nhân dân, không biết gặp ai, thời điểm nào để xử lý, giải quyết.
 • Những khó khăn khác như khoảng cách địa lý xa xôi, phương tiện di chuyển khó khăn, đi lại không thuận tiện, bận các công việc khác…

4. Dịch vụ Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp

      Để giải quyết những khó khăn và vướng mắc trên, các đương sự có thể liên hệ với các công ty Luật để tìm kiếm những trợ giúp về mặt pháp lý.

     Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, tự tin là một trong những hãng luật hàng đầu tại Việt Nam, Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp các dịch vụ pháp lý một cách toàn diện với đội ngũ luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực như doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, giấy phép con, lao động, tài chính, thuế, dân sự, đất đai, thương mại, công chứng, hình sự, tranh tụng. 

     Công ty Luật Toàn Quốc hỗ trợ, cung cấp đầy đủ cho đương sự những dịch vụ sau: 

 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và đề xuất phương án giải quyết tối ưu nhất cho đương sự.
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, thu thập các tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ khởi kiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết. 
 • Thực hiện các công việc tiền tố tụng, thay mặt khách hàng giao nộp chứng cứ, đóng nộp chi phí tại tòa; 
 • Đại diện theo ủy quyền; tham gia tố tụng tại tòa án, tham gia các buổi lấy lời khai, phiên họp hòa giải, phiên họp công bố và công khai chứng cứ. Tham gia phiên tòa để bảo vệ lợi ích tối tốt nhất cho khách hàng.
 • Thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến miễn phí trên phạm vi toàn quốc. 

     Khi lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Toàn Quốc khách hàng không chỉ được bảo đảm quyền lợi, nhận được những phương án tốt nhất để giải quyết vụ việc tại tòa án nhân dân mà còn có thể tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí không cần thiết khi tự mình giải quyết vụ việc tại tòa. Để được cung cấp dịch vụ khách hàng liên hệ theo thông tin sau:

 • Trụ sở chính tại: Số 463, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Website: luattoanquoc.com 
 • Điện thoại: 1900.6500
 • Email: lienhe@luattoanquoc.com

Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lòquý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh