Đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện có được xây dựng không

Đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện có được xây dựng không? Nếu không được xây dựng có được bồi thường không và cơ quan nào chịu trách nhiệm

ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN

Câu hỏi của bạn:

     Kính mong Công ty giải đáp giùm em câu hỏi sau: em có thửa đất mua cách đây đã 10 năm. Khi mua do không để ý mà giao cho người bán làm hồ sơ sổ đỏ nên đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện 220kv. Tuy nhiên xã X, tỉnh Y cũng cấp sổ đỏ cho em. Vậy bây giờ em phải làm thế nào khi đất này không làm được nhà. Ai có trách nhiệm bồi thường lô đất cho em không? Rất mong công ty giải đáp, em xin chân thành cảm ơn, kính chúc quý anh chị dồi dào sức khỏe.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện

     Theo thông tin bạn cung cấp, đất của gia đình bạn nằm trong hành lang an toàn lưới điện 220kv trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giờ bạn muốn hỏi bạn có thể xây dựng trên phần đất đó được không? Nếu không được phép xây dựng thì bạn có được bồi thường không và mức bồi thường thế nào.

     1. Điều kiện xây dựng trên đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện

     Khoản 2 Điều 51 Luật điện lực 2004 quy định:

     “2. Trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cơi nới, cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, cơ quan cấp phép phải yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thoả thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các biện pháp bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi nới, cải tạo, sử dụng nhà ở, công trình này.”

     Ngoài các điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ theo luật xây dựng, việc xây dựng trên đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện bạn phải bảo đảm các biện pháp an toàn đường dây dẫn điện trên không và an toàn trong quá trình xây dựng.

     Trước khi xin giấy phép xây dựng bạn phải thỏa thuận các biện pháp bảo đảm an toàn với đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp theo quy định tại điều 17 thông tư 31/2014/TT-BCT. Sau khi nhận được giấy đề nghị về việc thỏa thuận các biện pháp, chậm nhất 5 ngày đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp có trách nhiệm gửi phiếu hẹn khảo sát cho chủ công trình thông báo về thời gian tiến hành khảo sát hiện trường. Sau khi khảo sát, nếu đủ điều kiện hai bên lập biên bản thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được đơn vị này phải nêu rõ lý do.

Đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện

Đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện

     2. Bồi thường khi không được phép xây dựng trên đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện

     Điểm a khoản 4 điều 56 nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

     “a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của pháp luật.”

     Trường hợp sử dụng đất không thuộc diện thu hồi theo quy định trên thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình. Tuy nhiên sau khi thỏa thuận các biện pháp an toàn mà không được phép xây dựng, bị hạn chế khả năng sử dụng thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 19 nghị định 14/2014/NĐ-CP như sau:

      “1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

     a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

     b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

     c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

     d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.”

     Nếu đất của bạn bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đủ điều được bồi thường hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Về nguyên tắc, mức bồi thường hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất tính trên mục đích sử dụng đất và trên diện tích đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện. Về trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp phải thực hiện chi trả từ nguồn vốn đầu tư theo quy định tại khoản 3 điều này.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn..

     Trân trọng./.