Đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích có phải nộp thuế không

Đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích có phải nộp thuế khôngĐánh giá bài viết ĐẤT LẤN CHIẾM SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH CÓ PHẢI NỘP THUẾ KHÔNG Kiến thức cho bạn:      Cách xác định diện tích đất tính thuế và thuế suất đối với trường hợp đất lấn chiếm, sử dụng […]

Đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích có phải nộp thuế không
Đánh giá bài viết

ĐẤT LẤN CHIẾM SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH CÓ PHẢI NỘP THUẾ KHÔNG

Kiến thức cho bạn:

     Cách xác định diện tích đất tính thuế và thuế suất đối với trường hợp đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích và đất chưa sử dụng đúng quy định.

Kiến thức của Luật sư:

     Căn cứ pháp lý:

     Nội dung tư vấn:

     Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

2. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

     Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 153/2011/TT-BTC, diện tích đất tính thuế trong trường hợp đất sử dụng không đúng mục đích, đất lấn, chiếm và đất chưa sử dụng theo đúng quy định được xác định theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

     Ví dụ: Hộ gia đình ông A đang sử dụng 2000 m2 đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên Giấy chứng nhận ghi: 200 m2 đất ở, 1.800m2 đất vườn. Diện tích đất thực tế sử dụng để ở là 400 m2. Hạn mức đất ở tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận là 200m2.

     Ông A phải tính thuế đối với diện tích đất gia đình ông A thực tế sử dụng để ở là: đất ở 400 m2.

đất lấn chiếm sử dụng sai mục đích

đất lấn chiếm sử dụng sai mục đích

     – Nếu cơ quan thuế sẽ tính thuế như sau: tổng diện tích đất ở tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 400m2, trong đó: diện tích đất ở trong hạn mức 200m2 , diện tích đất ở ngoài hạn mức: 200m2.

     Trong trường hợp này, thuế suất sẽ tính như sau:

  •      Thuế suất của đất ở trong hạn mức là 0,03% giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định;
  •      Thuế suất của đất ở vượt không quá 3 lần hạn mức là 0,07% giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định;
  •      Thuế suất của đất ở vượt quá 3 lần hạn mức là 0,15% giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

     – Nếu cơ quan có thẩm quyền xác định diện tích 200m2 đất vườn mà gia đình Ông A đã sử dụng để ở là đất sử dụng không đúng mục đích thì diện tích đất tính thuế của Ông A được xác định lại là: 200m2 đất ở trong hạn mức; 200m2 sử dụng không đúng mục đích.

     Trong trường hợp này, thuế suất sẽ tính như sau:

  •      Thuế suất của đất ở trong hạn mức là 0,03% giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định;
  •      Thuế suất của đất ở sử dụng không đúng mục đích là 0,15% giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết Đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích có phải nộp thuế không, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.