Đất không có sổ đỏ xin chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào?

Đất không có sổ đỏ xin chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật:

ĐẤT KHÔNG CÓ SỔ ĐỎ XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NHƯ THẾ NÀO

Kiến thức của bạn:

Đất không có sổ đỏ xin chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Khoản 16, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

1. Các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền

     Theo quy định tại điều 57 Luật đất đai 2013 về Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

     a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

     b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

     c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

     d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

     đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

     e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

     g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

     Như vậy, về nguyên tắc, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất căn cứ vào mục đích sử dụng đất của họ. Khi mục đích sử dụng đất thay đổi, người sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất với cơ quan có thẩm quyền.

đất không có sổ đỏ xin chuyển mục đích sử dụng

Đất không có sổ đỏ xin chuyển mục đích sử dụng

2. Đất không có sổ đỏ xin chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? 

     Khi tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện việc nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo thủ tục như sau: Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện..

     Theo quy định tại điều 6, thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

     “Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

     Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

     a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

     b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

     Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

     Ngay trong ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ đã tiếp nhận đến các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tham mưu giải quyết

     Như vậy theo quy định của pháp luật như trên, khi tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất, một trong những giấy tờ cần có trong hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc pháp luật quy định như trên nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ cho việc chấp thuận việc xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, việc thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ sở hữu đất. Vì vậy, đối với đất không có sổ đỏ muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì cần phải làm thủ tục xin cấp sổ đỏ, sau đó làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Đất không có sổ đỏ xin chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.