Có nên lập vi bằng khi mua bán đất không? – Luật Toàn Quốc

Có nên lập vi bằng khi mua bán đất không? tham khảo bài viết dưới đây để hiểu cụ thể các quy định của pháp luật về vấn đề này:

CÓ NÊN LẬP VI BẰNG KHI MUA BÁN ĐẤT KHÔNG?

Kiến thức của bạn:

     Theo quy định của pháp luật, có nên lập vi bằng khi mua bán đất không?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề có nên lập vi bằng khi mua bán đất không:

1. Vi bằng là gì? Thẩm quyền lập vi bằng?

     Được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP: “Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.”

     Khoản 2 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP quy định: “Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.”

     Như vậy, vi bằng là văn bản được lập để ghi nhận lại một cách khách quan, trung thực các sự kiện, hành vi diễn ra trên thực tế, do Thừa phát lại là người được Nhà nước trao quyền lập ra, được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

2. Có nên lập vi bằng khi mua bán đất không?

     Tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

     “a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

     b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

     …”

     Như vậy, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

     Tuy nhiên, trên thực tế, tồn tại một số giao dịch về quyền sử dụng đất không đủ điều kiện để công chứng, chứng thực hợp đồng, như chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất. Do vậy, các bên tham gia giao dịch có thể lựa chọn hình thức lập vi bằng, để ghi nhận lại sự kiện và hành vi mà các bên đã được xác lập.

     Đối với các giao dịch về quyền của người sử dụng đất, nếu đủ điều kiện để được công chứng, chứng thực, các bên nên lựa chọn hình thức này để đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của các bên.

     Ngoài ra, trong các trường hợp này, sau khi đã công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền, các bên cũng có thể lựa chọn hình thức lập vi bằng để ghi nhận lại sự kiện các bên thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng, để tránh xảy ra tranh chấp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

        Để được tư vấn chi tiết về có nên lập vi bằng khi mua bán đất quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.