Có được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương không

Có được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương khôngĐánh giá bài viết THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU  Câu hỏi của bạn:           Tôi ở huyện  PC. Tỉnh HY tôi mua thẻ BHYT nơi khám chữa bệnh ban đầu là […]

Có được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương không
Đánh giá bài viết

THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU 

Câu hỏi của bạn:     

     Tôi ở huyện  PC. Tỉnh HY tôi mua thẻ BHYT nơi khám chữa bệnh ban đầu là BVĐK PC vì tôi mổ thay van tim cơ học tại BV Tim H hàng tháng vẫn phải đi kiểm tra đông cầm máu tại BV tim vậy tôi có thể đổi thẻ để đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là BV Tim Hà nội được không? Xin tư vấn giúp tôi xin trân trọng cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn!

Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật bảo hiểm y tế 2008
  • Thông tư 40/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nội dung tư vấn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

1. Quy định về thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

     Khoản 2 Điều 26 Luật BHYT 2008 quy định như sau:

“ Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý”

     Như vậy, theo nguyên tắc chung người đang tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào mỗi quý. Việc thay đổi phải theo trình tự thủ tục đúng với quy định của pháp luật.

    Tuy nhiên, do tính chất đặc thù do đó không phải trong mọi trường hợp đều được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương mà phải đáp ứng đủ những điều kiện về chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu.

2. Có được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương không 

thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

     Quy định về việc đăng ký hay thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương tại Điều 9 Thông tư 40/TT-BYT hướng dẫn các trường hợp đủ điều kiện như sau:

“ 1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9 Điều 5 và Điều 6 Thông tư này trong các trường hợp sau đây:

a) Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9 Điều 5 và Điều 6 Thông tư này do Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh  ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 8, khoản 1 Điều 9 Thông tư này hoặc được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong các trường hợp sau đây:

a) Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác quy định tại Điều 5 (trừ Khoản 4) và các khoản 1,2 và 4 Điều 6 Thông tư này;

b) Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và 9 Điều 5 Thông tư này;

c) Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 và 9 Điều 5, các khoản 1, 2 và 4 Điều 6 Thông tư này;

d) Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 45 Điều 5 Thông tư này;

đ) Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 9 Điều 5, Khoản 4 Điều 6 Thông tư này.

3. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các điều 3, 4, 56 Thông tư này.

     Như vậy theo quy định trên thì chỉ khi ở địa phương không có trạm y tế xã hoặc bệnh viện đa khoa tuyến huyện không đáp ứng đủ điều kiện làm nơi khám chữa bệnh ban đầu thì mới được đăng ký hay thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương.

     Đối với trường hợp của bạn, bạn đang đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là tuyến huyện, do vậy để được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương là BV Tim H thì tại H không có nơi khám chữa bệnh ban đầu nào cùng tuyến hoặc bệnh viện tim H có nằm trong danh mục nơi khám chữa bệnh ban đầu thì mới được thay đổi đến bệnh viện tim H. Hiện nay, bệnh viện tim H không nằm trong danh mục nơi khám chữa bệnh ban đầu để người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn.

     Tuy nhiên, nếu bạn thuộc các trường hợp như: đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh; người có công với cách mạng; người công tác trong quân đội khi nghỉ hưuthì bạn vậy có thể  được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của mình lên tuyến trung ương.

     Để được tư vấn chi tiết về có được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến trung ương không ? quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn.