Có được hưởng bảo hiểm y tế khi công ty gia hạn thẻ muộn không?

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi công ty gia hạn thẻ muộn không? Căn cứ theo điểm b khoản 3 điều 49 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi quy định về xử lí....

 CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ KHI CÔNG TY GIA HẠN THẺ MUỘN KHÔNG?

Kiến thức của bạn:

      Có được hưởng bảo hiểm y tế khi công ty gia hạn thẻ muộn không?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

     Khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định như sau:

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 … như sau:

1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

    1. Quy định của luật về gia hạn thẻ bảo hiểm hiểm y tế

     Căn cứ theo Công văn 2049/2014/BHXH- NVGĐ1 quy định  về thời gian đóng bảo hiểm y tế như sau:

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục gia hạn thẻ chậm nhất 10 ngày trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng; hoặc thủ tục cấp mới chậm nhất 10 ngày trước khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Trong khi chờ cấp thẻ, nếu người lao động có nhu cầu khám chữa bệnh, cơ quan BHXH sẽ cấp giấy xác nhận để sử dụng tạm thời”

     Theo như quy định trên, người sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn thẻ chậm nhất là 10 ngày trước khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng hoặc thủ tục cấp mới chậm nhất 10 ngày trước khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Như vậy, thời hạn chậm nhất là 10 ngày trước khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn. Và trong khi chờ cấp lại thẻ, người lao động có nhu cầu đi khám chữa bệnh thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp giấy chứng nhận sử dụng tạm thời . Khi đi khám bệnh, chữa bệnh người lao động vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi từ bảo hiểm.

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi công ty gia hạn thẻ muộn không?

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi công ty gia hạn thẻ muộn không?

      2. Có được hưởng bảo hiểm y tế khi công ty gia hạn thẻ muộn không?

     Căn cứ theo  điểm b khoản 3 điều 49 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi quy định về xử lí vi phạm như sau:

“3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau:

a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế;

b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.”

      Như vậy, trong trường hợp công ty không gia hạn thẻ bảo hiểm cho bạn hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế muộn dẫn đến việc bạn đi khám bệnh, chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ không được hưởng quyền lợi từ thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, pháp luật có quy định về xử phạt vi phạm đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ. Cụ thể:

      Trường hợp do lỗi của công ty gia hạn thẻ muộn thì công ty sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế cho bạn  mà bạn phải chi trả khi đi khám chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế.  Bạn lưu giữ lại tất cả các hóa đơn khám chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, sau đó mang các hóa đơn đến công ty để được công ty thanh toán lại đúng mức hưởng mà bạn được hưởng.

      Trong trường hợp công ty đã gia hạn thẻ cho bạn theo khoản 1 điều 47 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định về quản lí và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế : “Đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 17: thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày đóng BHYT” thì thẻ bảo hiểm y tế của bạn có hiệu lực từ ngày đóng thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, lại chưa được cấp thẻ mới, khi được cấp thẻ mới bạn có thể mang hóa đơn, chứng từ từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đóng bảo hiểm để yêu cầu thanh toán lại chi phí cho bạn.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

     Thủ tục khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế

     Tải bộ luật lao động 2016 và hướng dẫn áp dụng

     Để được tư vấn chi tiết về Có được hưởng bảo hiểm y tế khi công ty gia hạn thẻ muộn không?, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.