Bảo hiểm

Quyết định 1399/QĐ-BHXH năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh

Quyết định 1399/QĐ-BHXH năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh

QUYẾT ĐỊNH 1399/QĐ-BHXH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1399/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số

Xem tiếp »

Thông tư 26/2014/TT-BQP về Danh mục bệnh hiểm nghèo, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong quân đội

Thông tư 26/2014/TT-BQP về Danh mục bệnh hiểm nghèo, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày để thực hiện chế độ, chính sách trong quân đội

THÔNG TƯ 26/2014/TT-BQP BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH HIỂM NGHÈO, DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TRONG QUÂN ĐỘI Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Xem tiếp »

Tải luật kinh doanh bảo hiểm 2000 – Luật Toàn Quốc

Tải luật kinh doanh bảo hiểm 2000 – Luật Toàn Quốc

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 24/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM      Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham

Xem tiếp »

Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

     Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI TRONG QUÁ TRÌNH KHÁM

Xem tiếp »

Tải Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT – BYT – BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Tải Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT – BYT – BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT – BYT – BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008

Xem tiếp »

Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè

Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè

     Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè ngày 18/8/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1125/NGCBQLGD-CSNGCB V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian

Xem tiếp »

Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế bệnh viện

Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế bệnh viện

     Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế bệnh viện BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1895/1997/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỆNH VIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân; Căn cứ Nghị định số 68/CP

Xem tiếp »

Nghị định 28/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 28/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 28/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Xem tiếp »

Quyết định 959/QĐ-BHXH Quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 959/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ

Xem tiếp »

Quyết định 1351/2015 Quyết định về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1351/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung

Xem tiếp »
Trang 1 của 2712345...1020...Cuối »