Có được đồng thời tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp và BHYT theo hộ gia đình không

Có được đồng thời tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp và BHYT theo hộ gia đình không5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp2 Nội dung tư vấn về tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp 2.1      1. Quy định của pháp luật về […]

Có được đồng thời tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp và BHYT theo hộ gia đình không
5 (100%) 1 vote

Tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp

Câu hỏi của bạn: 

     Tôi đang tham gia bảo hiểm hộ gia đình. Nay công ty tôi đang làm mua bảo hiểm cho tôi. Công ty yêu cầu cắt bảo hiểm hộ gia đình để công ty mua bảo hiểm, tôi phải làm sao?

Câu trả lời của Luật sư:

  Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp 

     1. Quy định của pháp luật về tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp 

     Căn cứ vào Điều 12 và Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định về người lao động phải tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp như sau:

     ” 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

     a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

     ” 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

     Và ” 2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

     Theo thông tin chị cung cấp, chị đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nay công ty chị đang làm việc yêu cầu chị phải tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp và không tham gia BHYT theo hộ gia đình nữa. Dựa theo các quy định pháp luật đã viện dẫn ở trên, công ty chị đã thực hiện đúng quy định của pháp luật bởi vì trường hợp của chị đồng thời thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng và nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Do đó, chị phải tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp là đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự.

tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp

tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp

     2. Hoàn trả tiền đóng BHYT theo quy định của pháp luật 

     Chị đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà chuyển sang đối tượng tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp thì sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT. Để được hoàn trả lại tiền đóng chị phải làm hồ sơ theo Điều 26 Quyết định 595/QĐ-BHXH, thành phần hồ sơ bao gồm:

     – Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

     – Thẻ BHYT tham gia theo hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

     Theo Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về hoàn trả tiền đóng BHYT như sau:

     ” 1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

     1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT)

     2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

     2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.”

    Như vậy, chị đang tham gia BHYT theo hộ gia đình mà bây giờ tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp thì khoảng thời gian còn giá trị sử dụng trên thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được hoàn trả lại. Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

    Để được tư vấn chi tiết về tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp , quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ  Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./