Có BHYT tự nguyện rồi có phải tham gia BHYT bắt buộc của công ty?

Khi đã có thẻ BHYt theo hộ gia đình, sau đó tham gia ký hợp đồng làm việc với công ty thì vẫn bắt buộc tham gia BHYT ở công ty.

Tham gia BHYT bắt buộc

Câu hỏi của bạn về Tham gia BHYT bắt buộc

     Chào Luật sư tôi có vấn đề như sau: Tôi đã có thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tuy nhiên mới đây tôi có ký hợp đồng làm việc với một công ty. Vậy cho tôi hỏi là tôi có phải đóng bảo hiểm y tế không khi tôi đã tham gia theo hộ gia đình rồi? 

     Mong nhận được câu trả lời của Luật sư

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về Tham gia BHYT bắt buộc

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Tham gia BHYT bắt buộc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Tham gia BHYT bắt buộc như sau:

1. Cơ sở pháp lý về Tham gia BHYT bắt buộc

2. Nội dung tư vấn về Tham gia BHYT bắt buộc

     Theo yêu cầu của bạn, bạn đang cần chúng tôi hỗ trợ khi bạn nói rằng bạn đã có thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tuy nhiên mới đây bạn có ký hợp đồng làm việc với một công ty. Bạn muốn hỏi là vậy có phải đóng bảo hiểm y tế không khi đã tham gia theo hộ gia đình rồi? Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

2.1. Đối tượng tham gia BHYT

  Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 có quy định:

    

 

“2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.”

  Tuy nhiên, căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế 2008 có quy định về mức đóng bảo hiểm y tế như sau:

    

 “2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

   Đồng thời, Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi 2014 có quy định như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động).

     Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp được xếp trước đối tượng tham gia theo hộ gia đình. Do đó, khi bạn thuộc cả hai đối tượng trên thì bạn bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp.

Có bắt buộc mua BHYT khi đã có BHYT tự nguyện

2.2. Hoàn trả đóng tiền BHYT

     Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH về hoàn trả hoàn trả tiền đóng BHYT:

“1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Tham gia BHYT theo nhóm đối tượng tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 17;

2. Số tiền hoàn trả Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian còn lại thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Thời gian còn lại thẻ có giá trị sử dụng được tính từ thời điểm sau đây đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT…“

     Theo đó, khi một người đã tham gia thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nhưng sau đó lại đi làm có tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp thì khoảng thời gian còn giá trị sử dụng trên thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được hoàn trả lại.

     Kết luận: Khi bạn đã có thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà khi đi làm việc tại doanh nghiệp và thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế thì bạn sẽ được hoàn trả lại tiền đóng bảo hiểm y tế. Trong đó, số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian còn lại thẻ BHYT có giá trị sử dụng. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về Tham gia BHYT bắt buộcquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Lan