Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất..Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện..những hạn chế về quyền..

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÓ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN

Kiến thức cho bạn:

     Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là gì? Quyền sử dụng đất này có được phép chuyển nhượng không

 Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

     Khoản 2, 3 Điều 49 luật đất đai, và điều 11 nghị định 43/2014/NĐ- CP quy định trường hợp có hoặc chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất có được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất không, nếu có thì có hạn chế gì. Theo quy định:

     Một là, Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

    Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

     Hai là, Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

     Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

     Lưu ý: Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

     

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     => Tiểu kết:

  • Khi chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà chỉ có quy hoạch sử dụng đất thì người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền của mình (tặng cho, chuyển đổi mục đích, chuyển nhượng, thừa kế..) như bình thường.
  • Khi đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện => người sử dụng đất phải thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt đó. Người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền của mình (chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho..) nhưng bị hạn chế việc xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng, trồng cây lâu năm mới.
  • Riêng trường hợp khi kế hoạch đã ban hành quy định về diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng hoặc thu hồi làm dự án mà sau thời gian 3 năm vẫn không thực hiện; đồng thời không có điều chỉnh hủy bỏ nội dung đó => hết thời hạn 3 năm người sử dụng đất không bị hạn chế quyền
  • Theo quy định của pháp luật thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 luật đất đai (danh mục dự án do hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất) trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

     Một số bài viết cùng chuyên mục:

      Để được tư vấn chi tiết hơn về Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178  để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Luật Toàn Quốc Xin chân thành cảm ơn./