Chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại có phải xin phép không?

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại có phải xin phép không ... thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào?

CHUYỂN ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM SANG LÀM TRANG TRẠI

Kiến thức của bạn:

     Chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại có phải xin phép không?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại:

     Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013, đất sử dụng làm trang trại được xác định là loại đất nông nghiệp khác trong nhóm đất nông nghiệp.

     Tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đất nông nghiệp sang nhóm đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

     

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại

     Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, đó là:

 • Chuyển trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
 • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
 • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở;
 • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, trường hợp chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại (đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác) không thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng không thuộc các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai. Do đó, đối với trường hợp này bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

     Bước 1: chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm, trường hợp này không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

     Bước 2: chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm sang đất làm trang trại, trường hợp này cũng không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

     Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về Chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.