Chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện

Chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điệnĐánh giá bài viết CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠI ĐẮK NÔNG Kiến thức của bạn: Chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện […]

Chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện
Đánh giá bài viết

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠI ĐẮK NÔNG

Kiến thức của bạn:

Chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắc Nông;

Nội dung kiến thức về chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông:

     Điều 27 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện như sau:

     Người sử dụng đất khi bị thu hồi để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngoài những khoản hỗ trợ được hưởng theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 và Điều 26 của Quy định này còn được hỗ trợ thêm các khoản theo quy định tại Quyết định số 64/QĐ-TTg và một số nội dung quy định cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ xây dựng nhà ở

     Hộ tái định cư tập trung, hộ tái định cư xen ghép, hộ sở tại có đất ở bị thu hồi để xây dựng khu tái định cư, ngoài số tiền nhận bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình phụ tại nơi ở cũ theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Quy định này còn được hỗ trợ tiền để làm nhà ở, công trình phụ, vật kiến trúc kèm theo nhà ở. Mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg .

2. Hỗ trợ nước sinh hoạt

     Hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi phải di chuyển đến nơi tái định cư mà nơi đó chưa có nước sinh hoạt thì được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ để đào giếng.

3. Hộ tái định cư và hộ bị ảnh hưởng nhận khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng (trừ rừng đặc dụng) có xây dựng lán trại với mục đích bảo vệ rừng trên đất nhận khoán, được bên giao khoán đồng ý bằng văn bản và có đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường thiệt hại bằng 80% giá trị làm lán trại mới.

4. Hỗ trợ di chuyển người và tài sản: Trường hợp các hộ tái định cư tại nơi phải di chuyển có đủ điều kiện tự di chuyển, tự nguyện vận chuyển người, tài sản được hỗ trợ hai triệu (2.000.000) đồng/hộ để tự vận chuyển, không làm đường tạm.

Chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông

Chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông

5. Hỗ trợ sản xuất

  • Đối với hộ tái định cư: Hỗ trợ 03 năm kinh phí khuyến nông cho hộ tái định cư được giao đất sản xuất nông nghiệp là đất xấu phải cải tạo và đất khai hoang.
  • Hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất sản xuất để xây dựng khu, điểm tái định cư được hỗ trợ một lần theo diện tích đất sản xuất bị thu hồi. Mức hỗ trợ sản xuất là 1.000 đồng cho một m2đất thu hồi.

6. Hộ tái định cư được hỗ trợ 01 lần tiền để mua giống chăn nuôi. Mức hỗ trợ là 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng) cho một hộ.

7. Các hộ được giao đất trồng rừng sản xuất được hỗ trợ một lần để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công trồng rừng. Mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng cho một ha.

8. Các hộ di chuyển sớm hơn tiến độ yêu cầu của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thưởng 5.000.000 đồng cho một hộ.

9. Đối với đồng bào các dân tộc không có tập quán di chuyển mồ mả được hỗ trợ một lần kinh phí làm lễ tâm linh theo truyền thống. Mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Quy định này.

     Để được tư vấn chi tiết về chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!