Chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn 2020

Tôi là cán bộ công chức ở vùng đặc biệt khó khăn, tôi nghe nói sắp tới có chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn đúng không ạ? [...]

Chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

Câu hỏi của bạn về quy định về chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

    Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn. Tôi là cán bộ công chức ở vùng đặc biệt khó khăn, tôi nghe nói sắp tới có chính sách mới cho công chức vùng đặc biệt khó khăn đúng không ạ?

Câu trả lời của luật sư về quy định về chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

2. Nội dung tư vấn về quy định về chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

     Người làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn luôn được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, từ ngày 01/12/2019, cán bộ, công chức làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng những chính sách sau:

     2.1 Đối tượng được hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn

     Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã;

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị đnh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

5. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

6. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

     Như vậy, những đối tượng nêu trên làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn thì sẽ được Nhà nước ưu tiên và đặc biệt quan tâm, luôn cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho đời sống cán bộ công nhân viên.

Chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

     2.2 Chính sách mới dành cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

     Theo đó, cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn được hưởng một số loại phụ cấp sau:

     Phụ cấp ưu đãi theo nghề: Bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, gồm:

    + Công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

     + Công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm: Trạm y tế cấp xã, Trạm y tế cơ quan, trường học; Phòng Khám đa khoa khu vực; Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế, Bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên.

      + Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y.

     Phụ cấp lưu động: Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở.

     Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số: Nhà giáo, viên chức giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

     Như vậy, những đối tượng là công chức làm việc tại khu vực đặc biệt khó khăn thì được hưởng những chính sách mới như phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp lưu động, phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số,…

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về chính sách cho công chức vùng đặc biệt khó khăn, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung