Chế độ làm thêm giờ với người làm trong tổ chức cơ yếu

Chế độ làm thêm giờ với người làm trong tổ chức cơ yếu: Tôi đã đi tìm hiểu như ở Thông tư 08/2005/TTLT/BNV-BTC thì họ lại không áp dụng đối với người...

CHẾ ĐỘ LÀM THÊM GIỜ VỚI NGƯỜI LÀM TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU

Câu hỏi của bạn:

   Tôi cần tư vấn về chế độ làm thêm giờ với người làm trong tổ chức cơ yếu. Tôi đã đi tìm hiểu như ở Thông tư 08/2005/TTLT/BNV-BTC thì họ lại không áp dụng đối với người làm trong tổ chức cơ yếu. Mong các Luật sư giúp tôi về cách tính chế độ làm thêm giờ với người làm trong tổ chức cơ yếu và nó được áp dụng theo quy định nào của nhà nước.

Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

     Khoản 1 Điều 3 Luật Cơ yếu quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

  Chế độ làm thêm giờ với người làm trong tổ chức cơ yếu

  Căn cứ theo Luật cơ yếu 2011 quy định những người làm trong tổ chức cơ yếu gồm các đối tượng:

   + Người làm công tác cơ yếu là quân nhân, công an nhân dân

   + Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân công an nhân dân

   + Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu là quân nhân công an nhân dân

   + Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu không là quân nhân

    Và căn cứ theo điều 31 và điều 33 về chế độ của các đối tượng làm trong tổ chức cơ yếu thì với những người là quân nhân công an nhân dân thì áp dụng các chính sách chế độ của công an nhân dân, với những người không phải công an nhân dân thì áp dụng cac chính sách chế độ của công nhân viên chức quốc phòng.

làm thêm giờ với người làm trong tổ chức cơ yếu

làm thêm giờ với người làm trong tổ chức cơ yếu

   Điều 31. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

“1. Người làm công tác cơ yếu là quân nhân, Công an nhân dân được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp, các chế độ, chính sách khác theo quy định đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân thì được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp, các chế độ, chính sách khác như đối với quân nhân và được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

3. Người làm công tác cơ yếu được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù của ngành cơ yếu theo quy định của pháp luật.”

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

   Điều 33. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

“1. Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu là quân nhân, Công an nhân dân được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp, các chế độ, chính sách theo quy định đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

2. Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp, các chế độ, chính sách như đối với công nhân, viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân và được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.”

   Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC, ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức thì đối tượng không áp dụng gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

  Vì vậy, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính (tại Công văn số 12874/BTC-VI, ngày 27/9/2010), Tổng cục III đã có Công văn số 10036/X11-X33, ngày 30/11/2010 thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ: Kể từ ngày 01/01/2011 dừng việc thực hiện chế độ bồi dưỡng làm thêm giờ đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân phải làm thêm giờ mà không bố trí nghỉ bù được, theo hướng dẫn tại Công văn số 732/X13-V22, ngày 14/5/2001 của X13 và X22.

  Vậy kể từ ngày 1/1/2011 dừng việc thực hiện chế độ bồi dưỡng làm thêm giờ đối với cán bộ, chiến sĩ trong công an nhân dân.

  Vậy với đối tượng công tác cơ yếu là công an nhân dân thì không được thực hiện chế độ bồi dưỡng làm thêm giờ.

  Với đối tượng công tác cơ yếu không phải quân nhân thì sẽ áp dụng các chính sách theo nghị định 32/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

   Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Chế độ với người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân

   Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu chuyển ngành

     Để được tư vấn chi tiết về chế độ làm thêm giờ với người làm trong tổ chức cơ yếuquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.