Chế độ khi viên chức xin chuyển công tác theo quy định hiện nay

Chế độ khi viên chức xin chuyển công tác theo quy định hiện nay5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Chế độ khi viên chức xin chuyển công tác2 Nội dung tư vấn về chế độ khi viên chức xin chuyển công tác2.1      1. Quy định của pháp luật về chế […]

Chế độ khi viên chức xin chuyển công tác theo quy định hiện nay
5 (100%) 1 vote

Chế độ khi viên chức xin chuyển công tác

Câu hỏi của bạn: 

     Các anh chi vui lòng cho biết khí viên chức xin chuyển công tác (chứ không phải xin thôi việc) từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác trong cùng một ngành, đơn vị cũ có giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho viên chức đó không? hay chỉ chấm dứt hợp đồng lao động và đồng ý cho chuyển đi mà không phải giải quyết chế độ trợ cấp.

Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ khi viên chức xin chuyển công tác cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về chế độ khi viên chức xin chuyển công tác

     1. Quy định của pháp luật về chế độ khi viên chức xin chuyển công tác

     Theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 15/2012/TT-BNV quy định về chế độ khi viên chức xin chuyển công tác như sau:

     ” 1. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.

     2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận ca viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.”

     Ngoài ra, tại đơn vị sự nghiệp công lập mới các chế độ khi viên chức xin chuyển công tác được hưởng sẽ căn cứ vào Điều 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV như sau:

     ” Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.”

     Và căn cứ vào Điều 50 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định, việc quản lý đối với những người làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được áp dụng các quy định tại Nghị định này như viên chức. Do đó nếu bạn có đơn xin chuyển công tác đến một đơn vị sự nghiệp công lập khác trong cùng một bộ, ngành, địa phương quản lý thuộc công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; được đơn vị sự nghiệp hiện nay đồng ý cho thôi việc, chuyển công tác; được đơn vị mới đồng ý tiếp nhận, thì giải quyết như trường hợp viên chức thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng từ đơn vị sự nghiệp công lập này sang đơn vị sự nghiệp công lập khác trong cùng bộ, ngành, địa phương, mà không phải giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc. Như vậy, trường hợp của bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

chế độ khi viên chức xin chuyển công tác

chế độ khi viên chức xin chuyển công tác

     2. Hồ sơ chuyển công tác của viên chức

     Theo đó để chuyển công tác sang đơn vị mới, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm có những giấy tờ sau:

  • Đơn xin chuyển công tác
  • Bản tự kiểm điểm cá nhân (có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý
  • Sơ yếu lý lịch theo mẫu
  • Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị chị đang công tác.
  • Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan, đơn vị mới.
  • Phiếu nhận xét đánh giá viên chức

     Và bắt buộc phải có văn bản đồng ý tiếp nhận của đơn vị có thẩm quyền nơi mà bạn chuyển đến.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về chế độ khi viên chức xin chuyển công tác, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.