Cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn 2020

Tôi à viên chức công tác giảng dạy ở vùng khó khăn được hơn 5 năm rồi. Tôi muốn hỏi về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn để [...]

Cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn

Câu hỏi của bạn về quy định về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn. Tôi à viên chức công tác giảng dạy ở vùng khó khăn được hơn 5 năm rồi. Tôi muốn hỏi về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn để tính chi trả trợ cấp cho tôi?

Câu trả lời của luật sư về quy định về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn

2. Nội dung tư vấn về quy định về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn

     Người lao động ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được Nhà nước quan tâm đặc biệt. Trong thời gian công tác họ được Nhà nước hỗ trợ nhiều trợ cấp, phụ cấp. Do vậy, cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn để chi trả trợ cấp, phụ cấp như sau:

     2.2 Cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn

     Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn như sau:

     Thứ nhất: Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn), bao gồm:

  • Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội;
  • Thi gian làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu.

     Thứ hai: Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

  • Tính theo tháng:

    Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng; trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính;

     Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.

  • Tính theo năm:

     Dưới 03 tháng thì không tính;

     Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

     Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

Cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn

     2.2 Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp

     Khoản 3 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về cách xác định thời gian không được tỉnh hưởng các chế độ phụ cấp như sau:

  • Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;
  • Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
  • Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
  • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

     Như vậy, cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn để giải quyết chế độ phụ cấp trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức được tính như trên.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về cách xác định thời gian thực tế làm việc ở vùng khó khăn, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung