Cách tính xét điểm hồ sơ thăng hạng giáo viên mầm non theo quy định của pháp luật

Cách tính xét điểm hồ sơ thăng hạng giáo viên mầm non theo quy định của pháp luật: Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100...

CÁCH TÍNH XÉT ĐIỂM HỒ SƠ THĂNG HẠNG

Câu hỏi của bạn:  

     Cho em hỏi trong Điều 8 Thông tư 28/2017/TT-BGDDT thi thăng hạng chức danh giáo viên mầm non phổ thông công lập quy định cách xác định người được thăng hạng chức danh nghề như sau:

“Thứ nhất: Người được thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong kỳ xét thăng hạng phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ hồ sơ kèm theo các minh chứng theo quy định;

b) Đối với trường hợp xét hồ sơ: Kết quả được xét bằng điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm trở lên. Trong đó, điểm của mỗi nhóm tiêu chí phải đạt ti thiểu theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.”

 Như vậy, nếu mỗi nhóm tiêu chí có 5 điểm thì điểm tối thiểu của nó là 5 điểm hay mình có thể chấm điểm như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 28/2017/TT-BGDDT thi thăng hạng chức danh giáo viên mầm non phổ thông công lập

Nội dung tư vấn cách tính xét điểm hồ sơ thăng hạng 

Thứ 1: Cách tính xét điểm hồ sơ thăng hạng được quy định tại  thông tư 28 như sau:

“Thứ nhất: Người được thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong kỳ xét thăng hạng phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ hồ sơ kèm theo các minh chứng theo quy định;

b) Đối với trường hợp xét hồ sơ: Kết quả được xét bằng điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm trở lên. Trong đó, điểm của mỗi nhóm tiêu chí phải đạt ti thiểu theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.”

Thứ 2: Điểm của mỗi nhóm tiêu chí tính xét thăng hạng được quy định tại 2 Khoản 2 Điều 6 thông tư 28 như sau:

” 1. Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100. Tổng điểm của hồ sơ xét thăng hạng bao gồm điểm chấm hồ sơ và điểm tăng thêm. Không làm tròn số khi cộng điểm.

2. Điểm hồ sơ là 100 điểm, cụ thể:

a) Nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở hạng đề nghị xét: 5,0 điểm;

b) Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm;

c) Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 75 điểm;

d) Quy định điểm chi tiết của từng tiêu chí tại phụ lục kèm theo Thông tư này” 

     Trong trường hợp này, bạn muốn hỏi  “nếu mỗi nhóm tiêu chí có 5 điểm thì điểm tối thiểu của nó là 5 điểm hay mình có thể chấm điểm như thế nào?”, Trả lời câu hỏi của bạn, tại Phụ lục Thông tư hướng dẫn như sau:

cách tính xét điểm hồ sơ thăng hạng

cách tính xét điểm hồ sơ thăng hạng

  • Nếu bạn thi thăng chức lên hạng II.

     Nhiệm vụ (5,0 điểm): Bao gồm bản nhận xét của đại diện ban giám hiệu, tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường có xác nhận của hiệu trưởng hoặc các minh chứng (nếu có) dự báo về khả năng thực hiện được các nhiệm vụ của hạng II.

+ Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên (2 điểm);

+ Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp trường trở lên (2 điểm);

+ Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp huyện trở lên (0,5 điểm);

+ Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên (0,5 điểm).

  • Nếu bạn thi thăng chức lên hạng III

      Nhiệm vụ (5,0 điểm) : Bao gồm bản nhận xét của đại diện ban giám hiệu, tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn th trong trường có xác nhận của hiệu trưởng hoặc các minh chứng (nếu có) dự báo về khả năng thực hiện được các nhiệm vụ của hạng III.

+  Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (2 điểm);

+ Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn (2 điểm);

+ Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học mầm non cấp trường trở lên (0,5 điểm);

+  Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên nếu có (0,5 điểm).

     Như vậy, nếu mỗi nhóm tiêu chí có 5 điểm thì điểm nhiệm vụ sẽ được xác định trên mức tối thiểu được quy định như trên phụ thuộc vào việc bạn thi thăng chức hạng II hay hạng III. Tổng điểm của các nhóm tiêu chí với số điểm tối thiểu của mỗi nhóm như trên công lại là 5 điểm thì sẽ đạt nhóm điểm nhiệm vụ.

     Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung cách tính xét điểm hồ sơ thăng hạng giáo viên mầm non theo quy định của pháp luật quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./