Cách tính bảo hiểm thai sản theo pháp luật hiện hành

CÁCH TÍNH BẢO HIỂM THAI SẢN Câu hỏi của bạn:      Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm 7 tháng, năm 2017 nghỉ sinh em bé, lương của tôi trước khi sinh là 3.800.000. Vậy tôi được hưởng bao nhiêu tiền thai sản? Câu trả lời của Luật sư:      Chào […]

CÁCH TÍNH BẢO HIỂM THAI SẢN

Câu hỏi của bạn

    Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 4 năm 7 tháng, năm 2017 nghỉ sinh em bé, lương của tôi trước khi sinh là 3.800.000. Vậy tôi được hưởng bao nhiêu tiền thai sản?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về cách tính bảo hiểm thai sản:

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản.

     Căn cứ tại khoản 1 điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản:

     “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Lao động nữ mang thai;

     b) Lao động nữ sinh con

     c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

     d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

    đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

    e) Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

    2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 điều này đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

    3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

    4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của Luật này.”

     Như vậy, theo quy định pháp luật người lao động cần đáp ứng những điều kiện sau để được hưởng bảo hiểm thai sản:

     Một, đối với lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ hay lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được quy định cụ thể tại nghị định 115/2015/NĐ-CP.

     Hai, đối với lao động nữ sinh con thì khi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

     Ba, đối với các trường hợp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội thai sản mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

     Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã đóng bảo hiểm được 4 năm 7 tháng, nếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn liên tục trước khi sinh như vậy bạn có đầy đủ điều kiện để được nhận bảo hiểm thai sản. Nhưng nếu trong vòng 12 tháng trước khi bạn sinh bạn chưa tham gia bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng thì bạn không đủ điều kiện hưởng thai sản.

cách tính bảo hiểm thai sản

Cách tính bảo hiểm thai sản

2. Cách tính bảo hiểm thai sản.

2.1. Mức hưởng bảo hiểm thai sản.

      Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng trợ cấp thai sản như sau:

     “1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

      a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

     Theo quy định pháp luật, mức hưởng trợ cấp thai sản một tháng = 100% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản. Bên cạnh đó điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con như sau: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

     Vậy trong trường hợp của bạn, bạn được hưởng 100% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 06 tháng trước khi nghỉ việc và được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở.

2.2. Cách tính bảo hiểm thai sản.

     Theo thông tin bạn cung cấp, cách tính bảo hiểm thai sản của bạn như sau:

    Nếu 6 tháng trước khi bạn sinh bạn đóng bảo hiểm xã hội với một mức giống nhau là 3.800.000 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của bạn là: 3.800.000 đồng. 

     Mức hưởng bảo hiểm thai sản của bạn là: 3.800.000 X 6 = 22.800.000 đồng

    Đến ngày 1/07/2017 mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/ tháng nên mức hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con của bạn là: 1.300.000 X 2 = 2.600.000 đồng

     Vậy tổng số tiền bạn nhận được khi nghỉ sinh con là: 22.800.000 + 2.600.000 = 25.400.000 đồng

     Nếu 6 tháng trước khi bạn nghỉ sinh bạn đóng bảo hiểm xã hội với những mức khác nhau thì mức hưởng chế độ thai sản của bạn được tính bình quân 06 tháng đó rồi x 100%.

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn về cách tính bảo hiểm thai sản nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

     Trân trọng./.