Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP2 Các trường hợp giải thể doanh nghiệp3 Nội dung kiến thức về các trường hợp giải thể doanh nghiệp: 3.1 1. Giải thể doanh nghiệp tự nguyện:3.1.1 2. Giải […]

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
5 (100%) 1 vote

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kiến thức của bạn: 

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về các trường hợp giải thể doanh nghiệp:

1. Giải thể doanh nghiệp tự nguyện:

     Giải thể doanh nghiệp là quyền của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các nhóm quyền của quyền tự do kinh doanh.

     Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

     Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

2. Giải thể doanh nghiệp bắt buộc:

     Giải thể doanh nghiệp bắt buộc do yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về doanh nghiệp do doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện luật định.

     Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

     Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Điều kiện về giải thể doanh nghiệp:

     Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

      Để được tư vấn vấn chi tiết về các trường hợp giải thể doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

      Xin chân thành cảm ơn.