Các trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk Nông

Các trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk NôngĐánh giá bài viết TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI ĐẮK NÔNG Kiến thức của bạn: Các trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk Nông Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND […]

Các trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk Nông
Đánh giá bài viết

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TẠI ĐẮK NÔNG

Kiến thức của bạn:

Các trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk Nông

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắc Nông;

Nội dung kiến thức về chính sách hỗ trợ tại Đắk Nông:

     Điều 29 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định các trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk Nông bao gồm:

1. Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh (nhỏ hơn diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa do UBND tỉnh quy định) mà hộ gia đình, cá nhân không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.

trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk Nông

trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk Nông

3. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì mỗi hộ gia đình được giao một (01) lô đất tái định cư.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà có nguồn gốc do lấn, chiếm, khi Nhà nước thu hồi đất mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.

6. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất tại nơi tái định cư đều phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm giao đất. Trường hợp có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

     Để được tư vấn chi tiết về các trường hợp được giao đất tái định cư tại Đắk Nông quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!