Các khoản tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu

Các khoản tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, các lệ phí địa chính... cụ thể:

TIỀN PHẢI NỘP KHI BÁC SANG TÊN ĐẤT CHO CHÁU

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: bác tôi muốn sang tên sổ đỏ cho tôi thì tôi phải đóng thuế là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn về các khoản tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;
  • Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân;
  • Thông tư 111/2013/TT – BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.
  • Thông tư 301/2016/TT-BTC về lệ phí trước bạ
  • Thông tư 95/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/qh13 và nghị định số 12/2015/nđ-cp ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nội dung tư vấn về các khoản tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu:

     Việc bác ruột muốn sang tên đất cho bạn có thể làm theo thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đối với mỗi thủ tục tặng cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì các khoản tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính …

1.  Lệ phí trước bạ

     Căn cứ theo khoản 8 Điều 4 Thông tư 301/2016/TT-BTC thì: “Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng) = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng) x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

     Trong đó, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ đối với đất là 0,5%. Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ trong trường hợp của bạn được quy định tại Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được quy định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (đồng)

=

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2)

x

Giá một mét vuông đất (đồng/m2) tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

     Trong đó, diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế theo Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai”.

2. Lệ phí địa chính

     Lệ phí địa chính là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về địa chính. Mức thu: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp.

tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu

tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu

3. Thuế thu nhập cá nhân

     Trường hợp bác ruột muốn sang tên đất cho cháu không thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo căn cứ tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Đối với mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu theo hợp đồng tặng cho khác với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

3.1. Thuế thu nhập cá nhân khi bác sang tên đất cho cháu theo hợp đồng tặng cho

     Điểm c Khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT – BTC quy định: 

     “c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.”

     Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 10%

     Trong đó, Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản.

3.2. Thuế thu nhập cá nhân khi bác sang tên đất cho cháu theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

    Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 95/2015/TT-BTC thì

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng

x

Thuế suất 2%

     Trong đó, giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.

     Như vậy, để giảm được tối đa các khoản tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu, bạn nên làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn có thể tham khảo thêm tại Trình tự, thủ tục: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Để được tư vấn chi tiết về các khoản tiền phải nộp khi bác sang tên đất cho cháu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!