Các điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu theo Luật cư trú mới nhất

Điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu theo Luật Cư trú 2020 là người dân không cần phải thực hiện thủ tục cắt khẩu, chỉ cần tiến hành đăng ký thường trú.

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư giải đáp như sau: Như tôi được biết thì Luật Cư trú 2020 sắp có hiệu lực và sắp bỏ sổ hộ khẩu. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục chuyển khẩu có gì mới và thay đổi so với Luật Cư trú cũ trước đây hay không? Tôi đang ở Hải Dương nhưng tháng 8 lại chuyển công tác nên muốn về Nam Định ở thì có cần cắt khẩu không? Rất mong nhận được câu trả lời từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Giới thiệu điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu theo Luật cư trú 2020

     Trước đây, một trong những công cụ để nhà nước thực hiện việc quản lý dân số và nhân khẩu là sổ hộ khẩu, công dân sẽ được đăng ký thường trú theo hộ gia đình và được ghi nhận trên sổ hộ khẩu. Khi muốn thay đổi nơi thường trú, cá nhân phải thực hiện thủ tục chuyển khẩu.

     Quy định này tuy có ưu điểm nhưng tồn tại không ít bất cập, thể hiện nhiều điểm hạn chế trong việc quản lý dân cư khi nhu cầu đi lại, sinh sống của người dân ngày càng phát triển. Thay vì quản lý dân cư theo sổ hộ khẩu, Luật Cư trú 2020 đã bỏ quy định về sổ hộ khẩu và quản lý bằng mã định danh cá nhân, đồng thời có nhiều điểm mới về thay đổi nơi thường trú.

Điểm mới về thay đổi nơi thường trú

2. Thủ tục chuyển khẩu theo Luật Cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013

     Theo quy định của Luật Cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013 thì trước khi thay đổi nơi đăng ký thường trú, công dân phải cắt khẩu (xóa đăng ký thường trú). Cụ thể, Điều 28 có quy định như sau về vấn đề này:

Điều 28. Giấy chuyển hộ khẩu

1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.

2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:

a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

6. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:

a) Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

b) Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà tr­ường và cơ sở giáo dục khác;

c) Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;

d) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;

đ) Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đ­ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế.

     Như vậy, để thực hiện việc chuyển khẩu, công dân phải tiến hành các bước sau:

Bước 1: Xin giấy chuyển hộ khẩu ở nơi thường trú cũ.

Bước 2: Thực hiện việc đăng ký thường trú tại nơi ở mới

     Công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện, quận, thị xã, hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ sau:

  • Giấy chuyển hộ khẩu;
  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Bản khai nhân khẩu;
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. 

     Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an sẽ tiến hành việc đăng ký thường trú cho cá nhân.

3. Điểm mới về thay đổi nơi thường trú của Luật Cư trú 2020

     Luật Cư trú 2020 đã bỏ việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu giấy mà thay vào đó là quản lý bằng mã định danh cá nhân, do đó các thủ tục liên quan đến chuyển nơi đăng ký thường trú cho người dân cũng có nhiều thay đổi.

3.1 Trình tự, thủ tục chuyển nơi đăng ký thường trú

Điều 22 Luật Cư trú 2020 có quy định như sau:

Điều 22. Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

     Khác với trước đây, Luật Cư trú 2020 không có quy định về giấy chuyển hộ khẩu. Một trong những điểm mới về thay đổi nơi thường trú là cá nhân không cần thực hiện thủ tục cắt khẩu, chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định về đăng ký thường trú.

     Điều kiện để được đăng ký thường trú hiện nay được quy định tại Điều 20 Luật Cư trú, tùy vào từng đối tượng khác nhau mà sẽ có những thay đổi nhất định. Ở điều kiện thông thường, cá nhân chỉ cần có nơi ở hợp pháp thì có thể đăng ký thường trú tại đó. 

     Như vậy, nếu bạn muốn chuyển hộ khẩu thì không cần thực hiện thủ tục cắt khẩu nữa mà chỉ cần nộp hồ sơ đến Công an cấp huyện tại nơi ở mới, hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm các giấy tờ sau:

  • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;
  • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

     Về giấy tờ, tài liệu để chứng minh nơi ở hợp pháp có thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua nhà…

3.2 Ý nghĩa của điểm mới về thay đổi nơi thường trú trong thực tiễn áp dụng

     Một trong những vấn đề nhận được nhiều quan tâm của Luật Cư trú 2020 là điểm mới về thay đổi nơi thường trú, theo đó cá nhân nếu muốn đăng ký thường trú thì chỉ cần có chỗ ở hợp pháp, không cần thực hiện thủ tục cắt khẩu như trước đây nữa.

     Trước đây, khi áp dụng Luật Cư trú 2006 nói chung và quy định về thủ tục đăng ký thường trú nói chung, một vấn đề gây nhiều khó khăn và vướng mắc cho người dân đó là việc xin cắt khẩu tại nơi ở cũ. Nhiều trường hợp cá nhân đã chuyển nơi ở mới nhiều năm, vì khoảng cách hoặc bận công việc nên khi muốn cắt khẩu thì tốn nhiều thời gian và công sức. Cho dù có thể ủy quyền nhờ người thân cắt khẩu nhưng thủ tục cũng rườm rà, tốn nhiều thời gian.

     Nhận thấy những bất cập mới, Luật Cư trú 2020 có nhiều điểm mới về thay đổi nơi thường trú. Vì không còn sử dụng sổ hộ khẩu giấy để quản lý dân cư nữa nên việc hủy bỏ thủ tục cắt khẩu là điều hoàn toàn hợp lý. Các thông tin của cá nhân đều được ghi lại và tích hợp trong căn cước công dân có gắn chip nên khi có thay đổi về đăng ký thường trú, các thông tin này cũng sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý.

     KẾT LUẬN: Điểm mới về thay đổi nơi cư trú tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, rút gọn các quy trình rườm rà không cần thiết, nâng cao hiệu suất làm việc và tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân.

4. Tình huống tham khảo: Điều kiện nhập hộ khẩu vào Hà Nội

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Tôi muốn hỏi về việc đăng ký thường trú ở Hà Nội, có phải theo Luật mới thì chỉ cần có nhà ở là có thể nhập hộ khẩu về Hà Nội mà không cần phải tạm trú hai năm hay không? Rất mong nhận được câu trả lời của Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

     Vì Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương nên theo quy định tại Điều 20 Luật Cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013 thì một trong những căn cứ để đăng ký thường trú ở Hà Nội đó là cá nhân phải có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ ba năm trở lên.

     Tuy nhiên, đến Luật Cư trú 2020 thì quy định này đã bị bãi bỏ, theo đó chỉ cần cá nhân có nơi ở hợp pháp thì có thể đăng ký thường trú, không phân biệt tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, kể từ tháng 7 năm 2021, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thì chỉ cần bạn có nhà ở là có thể đăng ký thường trú tại Hà Nội mà không cần có điều kiện về thời gian tạm trú.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về điểm mới về thay đổi nơi thường trú. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi điểm mới về thay đổi nơi thường trú tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh