Bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng như thế nào?

Bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng như thế nào?Đánh giá bài viết BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT Ở TẠI HẢI PHÒNG Kiến thức của bạn: Bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ […]

Bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng như thế nào?
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT Ở TẠI HẢI PHÒNG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Nội dung kiến thức về bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng:

     Việc bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng được quy định tại Điều 6 Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Mức diện tích đất ở, nhà ở tái định cư đối với hộ gia đình (hộ phụ) theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

  • 40 m2đất/hộ đối với khu vực quận;
  • 60 m2đất/hộ đối với khu vực huyện;
  • 45 m2nhà chung cư/hộ đối với trường hợp sử dụng nhà chung cư tái định cư;
  • Trường hợp phần diện tích đất ở, nhà ở tái định cư được giao vượt mức diện tích nêu trên thì phải nộp tiền như trường hợp không đủ điều kiện tái định cư theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Quy định này đối với diện tích đất ở, nhà ở vượt hạn mức.
Bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng

Bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng

2. Các trường hợp diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo điểm a, b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được quy định như sau:

  • Chiều sâu còn lại của thửa đất nhỏ hơn 5m và chiều rộng còn lại của thửa đất nhỏ hơn 3m;
  • Diện tích thửa đất còn lại dưới 20mđối với khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị, dưới 40m2 đối với khu vực nông thôn và hình dạng thửa đất ở chéo méo, không đủ điều kiện để ở.

3. Diện tích đất ở còn lại không đủ điều kiện để ở theo khoản 2 Điều này sau khi thu hồi giao Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng theo quy hoạch.

4. Giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Quy định này.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường về đất khi thu hồi đất ở tại Hải Phòng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!