Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI QUẢNG NGÃI Kiến thức của bạn: Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất […]

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI QUẢNG NGÃI

Kiến thức của bạn:

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi:

     Điều 14 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất thực hiện theo Điều 89 Luật Đất đai, Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và được quy định như sau:

  • Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo Khoản 1 Điều 89 Luật Đất đai.
Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi

  • Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đất đai, ngoài việc được bồi thường bằng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại còn được cộng thêm một khoản tiền bằng 10% theo giá trị hiện có của nhà, công trình nhưng mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại. Về thời gian khấu hao nhà, công trình theo thời gian đăng ký với cơ quan thuế nhưng tối đa không quá thời gian khấu hao theo quy định.

  • Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng áp dụng mức giá tương đương hoặc lập dự toán (cho phép thuê đơn vị có chức năng lập dự toán) gửi UBND cấp huyện để giao cho các phòng chức năng của huyện thẩm định làm cơ sở đưa vào phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Quảng Ngãi khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.