Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI BẾN TRE Kiến thức của bạn: Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất […]

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TẠI BẾN TRE

Kiến thức của bạn:

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     Điều 7 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về mức bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

     Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

     Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình được quy định bằng 60% giá trị hiện có của nhà, công trình nhưng mức bồi thường không thấp hơn 50% và không vượt quá 100% giá trị xây dựng mới nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Tgt = G1 – x T1

Trong đó:

  • Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;
  • G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;
  • T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;
  • T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.
Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre

Bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre

3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải căn cứ biên bản điều tra hiện trạng để thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân đủ năng lực căn cứ hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình hoặc lập lại thiết kế dự toán (trường hợp không có hồ sơ hoàn công hoặc thiết kế của công trình, quyết toán) để lập dự toán xây dựng công trình mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trên cơ sở hồ sơ bản vẽ hiện trạng, dự toán xây dựng mới của đơn vị tư vấn lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường thiệt hại về nhà và công trình tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.