Bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định như thế nào?

Bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định như thế nào?Đánh giá bài viết BỒI THƯỜNG NHÀ Ở KHI THU HỒI ĐẤT TẠI BẮC GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định như thế nào? Kiến thức của […]

Bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG NHÀ Ở KHI THU HỒI ĐẤT TẠI BẮC GIANG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang:

     Điều 12 Quyết định 869/2014/QĐ-UBND quy định về việc bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang như sau:

     1. Mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất Nhà nước thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP bằng 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại; đơn giá bồi thường theo Bảng giá tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Quy định này.

     2. Đối với nhà, công trình xây dựng vẫn còn sử dụng được nhưng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành ban hành thì mức bồi thường cũng áp dụng theo Bảng giá tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Quy định này.

Bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang

Bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang

     3. Đối với công trình xây dựng khác không còn giá trị sử dụng, công trình xây dựng phát sinh sau ngày có văn bản thông báo thu hồi đất, các công trình xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và các trường hợp theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai thì không được bồi thường, hỗ trợ; chủ tài sản có trách nhiệm di chuyển giải phóng mặt bằng.

     4. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

     Người sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đối với phần diện tích tồn tại trước ngày có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mức bồi thường bằng 60% giá trị phần tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

     Để được tư vấn chi tiết về đề bồi thường nhà ở khi thu hồi đất tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!