Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN TẠI ĐẮK NÔNG Kiến thức của bạn: Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông khi Nhà nước thu hồi […]

Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ CHI PHÍ DI CHUYỂN TÀI SẢN TẠI ĐẮK NÔNG

Kiến thức của bạn:

Bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắc Nông;

Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông:

     Điều 20 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định về vấn đề bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt. Mức hỗ trợ như sau:

  • Nếu di chuyển chỗ ở trong phạm vi cùng một huyện, thị xã thì được hỗ trợ năm triệu đồng/hộ (5.000.000 đồng/hộ).
  • Nếu di chuyển chỗ ở đến các huyện, thị xã khác trong tỉnh thì hỗ trợ bảy triệu đồng/hộ (7.000.000 đồng/hộ).
  • Nếu di chuyển chỗ ở sang tỉnh khác thì hỗ trợ mười triệu đồng/hộ (10.000.000 đồng/hộ).
hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông

hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông

2. Trường hợp trong gia đình có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống thì mức hỗ trợ không vượt quá hai (02) lần mức hỗ trợ quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất phải di chuyển thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hướng dẫn đơn vị, cá nhân bị thiệt hại lập dự toán chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Trường hợp hệ thống máy móc, dây chuyền… có tính chất phức tạp, đặc thù thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được thuê đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí, trình Sở quản lý chuyên ngành thẩm định trước khi phê duyệt phương án bồi thường.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản tại Đắk Nông khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!