Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước khi bị hạn chế khả năng sử dụng đất

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước khi bị hạn chế khả năng sử dụng đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI BÌNH PHƯỚC Kiến thức của bạn: Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước khi bị hạn chế khả năng sử dụng đất […]

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước khi bị hạn chế khả năng sử dụng đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI BÌNH PHƯỚC

Kiến thức của bạn:

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước khi bị hạn chế khả năng sử dụng đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về mức bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước:

     Mức bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước khi bị hạn chế khả năng sử dụng được quy định tại Điều 18 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND cụ thể như sau:

     Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ quy định tại Điều 94 Luật Đất đai được thực hiện như sau:

1. Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất;

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

 • Tbt= (G1 – G2) x S
 • Trong đó:
 • Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;
 • G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;
 • G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;
 • S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.

b) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được tính như sau:

 • Tbt= (G3 – G4) x S.
 • Trong đó:
 • Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;
 • G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tính bình quân mỗi m2;
 • G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;
 • S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.
Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước

Bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước

2. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất (nhà ở, công trình đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn công trình do cơ quan quản lý chuyên ngành xác định) nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng thì được bồi thường bằng 50% giá đất tính bồi thường theo mục đích đang sử dụng.

3. Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy định.

4. Khi hành lang an toàn bảo vệ toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư, được bồi thường chi phí di chuyển và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất theo quy định của Quy định này.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mức bồi thường đất nằm trong hành lang tại Bình Phước khi bị hạn chế khả năng sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.