Bồi thường chi phí di chuyển và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất tại Quảng Ninh

Bồi thường chi phí di chuyển và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất tại Quảng NinhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN2 Nội dung kiến thức về bồi thường chi phí di chuyển:3 1. Bồi thường chi phí di chuyển […]

Bồi thường chi phí di chuyển và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất tại Quảng Ninh
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ DI CHUYỂN

Kiến thức của bạn:

Bồi thường chi phí di chuyển và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất tại Quảng Ninh

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung kiến thức về bồi thường chi phí di chuyển:

1. Bồi thường chi phí di chuyển khi thu hồi đất tại Quảng Ninh

     Điều 26 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND quy định mức bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất tại Quảng Ninh thực hiện theo Điều 91 Luật Đất đai như sau:

  • Người sử dụng đất bị thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt. Mức bồi thường 5.000.000 đồng/01 hộ chính chủ.
  • Trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất được bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt. Tổ chức phát triển quỹ đất lập dự toán chi phí (hoặc thuê đơn vị tư vấn) trình cơ quan chuyên ngành thẩm tra; Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Bồi thường chi phí di chuyển

Bồi thường chi phí di chuyển

2. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất tại Quảng Ninh

     Mức bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất tại Quảng Ninh thực hiện theo Điều 90 Luật Đất đai được quy định tại Điều 27 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND, cụ thể:

2.1 Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng và vật nuôi thủy sản thì được bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 90 Luật Đất đai trừ các trường hợp sau:

  • Cây trồng, vật nuôi thủy sản tạo lập sau thời điểm công bố thông báo thu hồi đất;
  • Các loại cây không được phép trồng trong hành lang bảo vệ an toàn các công trình đã được công bố, cắm mốc;
  • Cây đã héo hoặc đã chết tại thời điểm kiểm đếm.

2.2 Đơn giá bồi thường về cây trồng, vật nuôi thủy sản theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3 Việc phân chia tiền bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán với tổ chức giao khoán trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng được thực hiện theo hợp đồng giao khoán. Trường hợp không có hợp đồng giao khoán hoặc trong hợp đồng giao khoán không xác định rõ tỷ lệ phân chia thì căn cứ vào các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại thời điểm giao khoán để xác định tỷ lệ phân chia cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán với tỷ lệ cao nhất.

     Để được tư vấn chi tiết về mức bồi thường chi phí di chuyển và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi khi thu hồi đất tại Quảng Ninh quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!