Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 2020

Em làm việc tại công ty A được 6 năm 4 tháng, em lãnh BHTN được 6 lần, vậy cho em hỏi em có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 04 tháng...

BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Câu hỏi của bạn về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: 

      Em làm việc tại công ty A được 6 năm 4 tháng, em lãnh BHTN được 6 lần tương đương 6 năm, vậy cho em hỏi còn 4 tháng còn lại em có được cộng dồn cho lần BHTN kế tiếp không khi em đã đủ thời gian để được hưởng BHTN ạ. Em cảm ơn!                

Câu trả lời của Luật sư về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Căn cứ pháp lý về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

2. Nội dung tư vấn về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

     Bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 06 năm 04 tháng, bạn đã lãnh được 06 tháng thất nghiệp, tương đương với 06 năm tham gia và còn 04 tháng chưa được hưởng. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

2.1, Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

      Tại Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH có quy định như sau:

Điều 9. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như sau:

Thời gian đóng BHTN được bảo lưu = Tổng thời gian đóng BHTN – Thời gian đóng BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Hơn nữa, tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTTXH cũng có quy định như sau:

Điều 9. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

2. Các trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, bao gồm:

c) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

     Như vậy theo quy định của pháp luật thì 04 tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng thì bạn sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho lần tới tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều kiện hưởng chi tiết sẽ được chúng tôi trình bày dưới đây.

https://luattoanquoc.com/bao-luu-thoi-gian-dong-bao-hiem-nghiep-theo-quy-dinh-hien-nay/

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

2.2, Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     Tại ĐIều 49 Luật Việc Làm năm 2013 có quy định như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

     Bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện trên thì mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó bạn cần tham gia tối thiểu là 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn; tối thiểu 12 tháng trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. Khi bạn đáp ứng được điều kiện về thời gian và các điều kiện khác thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

=> Kết luận tư vấn:

     04 tháng bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho bạn khi lần tới tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được chúng tôi trình bày chi tiết như trên, bạn lưu ý đối chiếu để đảm bảo quyền lợi của mình.

   Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Thu Trang