Ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế của người khác?

Ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế của người khác... em trai có được truất quyền hưởng di sản thừa kế của anh trai khi bố mẹ mất không?

AI ĐƯỢC TRUẤT QUYỀN HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ

Câu hỏi của bạn về vấn đề ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế: 

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ quý Luật sư tư vấn cho tôi như sau: Gia đình chúng tôi có 5 anh, chị em, gồm 2 trai và 3 gái. Mẹ chúng tôi mất năm 1976. Cha chúng tôi mất năm 1990. Khi mất cha chúng tôi không để lại di chúc đối với mảnh vườn: 3.560m2 và 2 gian nhà cấp 4 gắn liền với đất. Năm 1996, vợ chồng anh trai chúng tôi tự kê khai để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà mang tên vợ chồng anh trai tôi đối với số tài sản nói trên mà không hề báo cho bất kỳ người nào trong số anh chị em còn lại biết. Khi nhận ra điều này, anh em chúng tôi đã làm đơn khiếu nại lên UBND Huyện.

    Sau khi phúc tra quá trình cấp sổ, UBND Huyện đã có quyết định thu hồi số đã cấp nói trên. Kính nhờ các Luật sư tư vấn cho chúng tôi liệu anh trai chúng tôi đã gian dối để qua mặt chúng tôi khi làm sổ, thì khi kiện ra Tòa án để chia thừa kế, anh trai chúng tôi có bị truất quyền hưởng thừa kế di sản theo pháp luật không. Nếu bị, thì căn cứ vào quy định nào của pháp luật? Trân trọng cám ơn các Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế:

     Quyền hưởng di sản thừa kế là một trong những quyền thừa kế của cá nhân, tuy nhiên, trong một số trường hợp cá nhân có thể bị truất quyền hưởng di sản thừa kế này. Vậy ai là người được truất quyền hưởng di sản thừa kế của cá nhân?

2.1 Ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế

Tại Điều 626 BLDS 2015 quy định:

Điều 626. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

     Như vậy, căn cứ quy định trên, chỉ người có di sản thừa kế mới là người được truất quyền hưởng di sản thừa kế. Và việc truất quyền hưởng di sản thừa kế được thể hiện khi người đó lập di chúc thể hiện ý chí của mình đối với tài sản mà mình có.

     Theo đó, trong trường hợp này của bạn, di sản thừa kế là của ba mẹ bạn để lại, nên chỉ ba mẹ bạn là người có quyền truất quyền hưởng di sản thừa kế của anh trai bạn. Tuy nhiên, do ba mẹ bạn mất đi và không để lại di chúc nên việc phân chia thừa kế đối với di sản mà ba mẹ bạn để lại được phân chia theo pháp luật. Việc anh chị bạn tự ý cấp sổ đỏ cho mảnh đất của ba mẹ để lại mà không được sự đồng ý của những người thừa kế còn lại không phải là căn cứ để bạn có thể truất quyền thừa kế của anh trai bạn.

Ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế

2.2 Phân chia di sản thừa kế khi ba mẹ mất không để lại di chúc

Tại khoản 1 Điều 650 BLDS 2015 quy định:

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

     Đối với trường hợp này, do ba mẹ bạn mất không có di chúc nên phần di sản ba mẹ bạn để lại là mảnh vườn 3.560m2 và 2 gian nhà cấp 4 gắn liền với đất sẽ được phân chia theo pháp luật. Tức là phân chia theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

     Về các hàng thừa kế được quy định tại Điều 651 BLDS 2015 như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

……

     Như vậy, với phần di sản ba mẹ bạn để lại sẽ được chi cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ba mẹ bạn bao gồm: ông, bà nội ngoại của bạn (nếu còn sống) và 5 người con của ba mẹ bạn. Và nhhững người này đều được hưởng phần di sản thừa kế ngang bằng nhau.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề ai được truất quyền hưởng di sản thừa kế quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai