Việc thay đổi hoặc từ chối Luật sư được quy định như thế nào?

Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015, việc thay đổi hoặc từ chối Luật sư được quy định như thế nào, ai có quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối Luật sư...

Câu hỏi của bạn:

       Chào Luật sư, pháp luật quy định người có quyền mời Luật sư để bào chữa cho mình hoặc người khác, vậy đối với việc muốn thay đổi hoặc từ chối Luật sư bào chữa thì được quy định như thế nào?Mong Luật sư giải đáp giúp tôi! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

Việc thay đổi hoặc từ chối người bào chữa được thực hiện theo Điều 77 BLTTHS 2015 như sau:

1. Quyền từ chối hoặc đề nghị thay đổi Luật sư

    Theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 về nguyên tắc người có quyền mời Luật sư cũng có quyền thay đổi hoặc từ chối Luật sư tham gia bào chữa:

– Người bị buộc tội; người đại diện của người bị buộc tội và người thân thích của người bị buộc tội. Tuy nhiên, mọi trường hợp người đại diện, người thân thích thay đổi hoặc từ chối Luật sư thì đều phải có sự đồng ý của người bị buộc tội và Cơ quan điều tra phải lập biên bản đưa vào hồ sơ vụ án. Trong trường hợp người bị buộc tội là người có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa, người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi thì việc người đại diện hoặc người thân thích từ chối hoặc thay đổi Luật sư được chỉ định không cần có sự đồng ý của người bị buộc tội.

– Người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong giai đoạn điều tra có quyền từ chối Luật sư do người đại diện, người thân thích của họ mời. Trong trường hợp này, ĐTV phải cùng Luật sư bị từ chối vào cơ sở giam giữ trực tiếp gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác nhận việc từ chối. Quy định này nhằm bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, ngăn ngừa tình trạng người bị buộc tội từ chối Luật sư mà không phải do ý muốn của mình.

– Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án, nhà tạm giữ, trại tạm giam đang quản lý người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam có trách nhiệm tiếp nhận đơn yêu cầu nhờ Luật sư của người đại diện, người thân thích kèm theo giấy tờ chứng minh mối quan hệ của họ với người bị buộc tội. Ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu Luật sư của người đại diện, người thân thích, CQĐT, nhà tạm giữ, trại tạm giam có trách nhiệm đóng dấu văn bản đến, ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm nhận và phải thông báo ngay cho người bị buộc tội để họ có ý kiến đồng ý hay không đồng ý về việc nhờ Luật sư.

2. Thủ tục thay đổi hoặc từ chối luật sư

– Đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt đang ở trụ sở Cơ quan điều tra: Trong thời hạn không quá 12 giờ kể từ khi lập biên bản, CQĐT có trách nhiệm thông báo cho Luật sư mà người đại diện hoặc người thân thích của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt nhờ và ĐTV hoặc CBĐT có trách nhiệm thống nhất với Luật sư về thời gian trực tiếp đến gặp người bị bắt, giữ để xác nhận việc từ chối và phải lập biên bản. Trường hợp người bị bắt, giữ đã có quyết định tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền thì ĐTV hoặc CBĐT vẫn phải thông báo và thống nhất về thời gian với Luật sư để gặp người bị bắt, giữ…

–  Đối với người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam: Trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi lập biên bản, CQĐT, nhà tạm giữ, trại tạm giam có trách nhiệm thông báo kèm theo biên bản cho Luật sư, đại diện hoặc người thân thích của người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam, CQĐT đang thụ lý vụ án biết. ĐTV hoặc CBĐT có trách nhiệm thống nhất là về thời gian với Luật sư để trực tiếp gặp bị can, xác nhận việc từ chối và phải lập biên bản. Trường hợp người bị tạm giữ bị khởi tố bị can và có lệnh tạm giam của người có thẩm quyền thì ĐTV hoặc CBĐT vẫn phải thống nhất về thời gian với Luật sư để gặp người bị tạm giữ đã có lệnh tạm giam

– Trường hợp bị can, bị cáo về tội mà BLHS quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình được chỉ định Luật sư thì họ và người đại diện hoặc người thân thích của họ vẫn được quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối Luật sư. Trường hợp họ vẫn từ chối Luật sư thì cơ quan có thẩm quyền lập biên bản về việc từ chối Luật sư của người bị buộc tội hoặc người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội và chấm dứt việc chỉ định Luật sư.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thay đổi hoặc từ chối Luật sư:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thy đổi hoặc từ chối Luật sư, ai có quyền mời người bào chữathủ tục luật sư đăng ký người bào chữathời điểm tham gia bào chữa… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về thay đổi hoặc từ chối Luật sư tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Minh Huyền