Quyền mời Luật sư của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam

Quyền mời luật sư của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam được quy định cụ thể như sau:

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Việc người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam mời luật sư được pháp luật quy định như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư:

      Khi tiếp nhận người bị bắt, giao Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp cho người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ cho người bị tạm giữ, Quyết định khởi tố bị can cho bị can, người thực hiện lệnh, quyết định, tiếp nhận người bị bắt phải đọc, giải thích rõ về quyền, nghĩa vụ của họ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và ghi vào biên bản giao nhận. Trong biên bản phải ghi rõ ý kiến của họ về việc có nhờ Luật sư hay không và đề nghị thông báo cho người đại diện, người thân thích. Việc thực hiện quyền mời Luật sư của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam mời luật sư được pháp luật quy định như sau:

1. Đối với người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam

1.1 Nếu người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam có đơn yêu cầu Luật sư (đích danh) thì trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ, CQĐT, cơ sở giam giữ đang quản lý có trách nhiệm chuyển đơn này cho Luật sư được yêu cầu đích danh, người đại diện hoặc người thân thích của họ.

     Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ không nêu đích danh Luật sư thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ Luật sư.

1.2 Nếu người bị tạm giam có đơn yêu cầu Luật sư (đích danh) thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị tạm giam, cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn này cho Luật sư được yêu cầu đích danh, người đại diện hoặc người thân thích của họ.

     Trường hợp người bị tạm giam không nêu đích danh Luật  sư thì phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ Luật sư.

1.3 Nếu người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ Luật sư thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ Luật sư.

     Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam chưa yêu cầu nhờ Luật sư thì trong lần đầu tiên lấy lời khai người bị bắt, người bị tạm giữ, lần đầu tiên hỏi cung bị can, ĐTV hoặc CBĐT phải hỏi rõ người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can có nhờ Luật sư hay không và phải ghi ý kiến của họ vào biên bản. Nếu họ có yêu cầu nhờ Luật sư thì ĐTV hoặc CBĐT hướng dẫn họ viết đơn nhờ Luật sư và chuyển đơn này cho Luật sư, người đại diện hoặc người thân thích của họ.

     Trường hợp họ không nhờ Luật sư thì trong thời hạn 12 giờ sau khi lấy lời khai người bị bắt, người bị tạm giữ, 24 giờ kể từ khi hỏi cung bị can lần đầu, ĐTV hoặc CBĐT đã lấy lời khai, hỏi cung có trách nhiệm thông báo cho người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam.

2. Đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

2.1 Trường hợp người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp có đơn yêu cầu Luật sư thì trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu (đích danh) Luật sư, cơ quan nhận đơn của họ có trách nhiệm chuyển đơn này cho Luật sư được yêu cầu đích danh, người đại diện hoặc người thân thích của họ.

     Trường hợp họ không nêu đích danh Luật sư thì cơ quan nhận đơn phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ Luật sư. Việc chuyển đơn được thực hiện qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan đang quản lý người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nếu Luật sư, người đại diện hoặc người thân thích có nhu cầu nhận trực tiếp.

2.2 Trường hợp người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp không yêu cầu Luật sư thì trong thời hạn 12 giờ kể từ khi lập xong biên bản giao nhận Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan đang quản lý người bị giữ phải thông báo cho người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp họ bị tạm giữ thì việc tiến hành các thủ tục yêu cầu Luật sư được thực hiện như trường hợp đối với người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam đã nêu ở trên.

     Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng VKS có thẩm quyền quyết định để Luật sư tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra. ĐTV hoặc CBĐT phải thông báo cho người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can biết quyết định của Viện trưởng VKS.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về quyền mời Luật sư của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về vấn đề người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp mời luật sư: thủ tục mời luật sư tham gia bào chữa; thủ tục Luật sư gặp người đang bị tạm giam, tạm giữ Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về quyền mời luật sư của mời Luật sư của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Minh Huyền