Bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo quy định..thẩm quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp..thủ tục bắt người

BẮT NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Kiến thức cho bạn:

     Bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

     1. Các trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp

     Điều 81 luật tố tụng hình sự 2003 quy định bắt người trong trường hợp khẩn cấp khi:

 • Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
 • Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;
 • Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ.

     2. Thẩm quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp

 • Khoản 2, điều 81 bộ luật tố tụng hình sự 2003, những người có thẩm quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp phải là một trong số những người sau:
  • Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;
  • Người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn và tương đương; người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới;
  • Người chỉ huy tàu bay, tàu biển, khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng.
 • Những điểm cần lưu ý khi thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
  • Trong mọi trường hợp, việc bắt khẩn cấp phải được báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp để xét phê chuẩn.
  • Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt khẩn cấp quy định tại Điều này. Trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.
  • Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Nếu Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn thì người đã ra lệnh bắt phải trả tự do ngay cho người bị bắt.
 • Nội dung lệnh bắt và thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp phải theo đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự tại khoản 2, điều 80, cụ thể như sau:
  • Lệnh bắt phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ của người ra lệnh; họ tên, địa chỉ của người bị bắt và lý do bắt. Lệnh bắt phải có chữ ký của người ra lệnh và có đóng dấu.
  • Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt.
  • Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng của người bị bắt chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người.
  • Trường hợp có giao nhận người bị bắt thì khi giao và nhận người bị bắt, hai bên giao và nhận phải lập biên bản. Biên bản giao nhận còn phải ghi rõ việc bàn giao các biên bản lấy lời khai, đồ vật, tài liệu đã thu thập được, tình trạng sức khoẻ của người bị bắt và mọi tình tiết xảy ra lúc giao nhận.
Bắt người trong trường hợp khẩn cấp

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp

     3. Những việc cần làm sau khi bắt hoặc nhận người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp

     Điều 83 bộ luật tố tụng hình sự 2003 quy định việc cần làm ngay khi bắt hoặc nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang: Cơ quan điều tra phải lấy lời khai ngay và trong thời hạn 24 giờ phải ra quyết định tạm giữ hoặc trả tự do cho người bị bắt.

 

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.